Γνωρίστε τη συλλογή της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του αυτοματοποιημένου καταλόγου - τρόποι αναζήτησης υλικού και εύρεσης βιβλιογραφίας

    Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού 

    10 Νοεμβρίου 2023       14:00 - 16:00Γνωρίστε τη συλλογή της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του αυτοματοποιημένου καταλόγου -  τρόποι αναζήτησης υλικού και εύρεσης βιβλιογραφίας 

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023

14:00 - 16:00

Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού 

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος, πατήστε  εδώ.

*Ανοικτό προς το κοινό της Λεμεσού

Για περισσότερες πληροφορίες: Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης Μάθησης, https://ldn.cut.ac.cy/el/contact-us/  

Γνωρίστε τη συλλογή της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του αυτοματοποιημένου καταλόγου - τρόποι αναζήτησης υλικού και εύρεσης βιβλιογραφίας

Γνωρίστε τη συλλογή της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του αυτοματοποιημένου καταλόγου -  τρόποι αναζήτησης υλικού και εύρεσης βιβλιογραφίας 

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023

14:00 - 16:00

Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού 

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος, πατήστε  εδώ.

*Ανοικτό προς το κοινό της Λεμεσού

Για περισσότερες πληροφορίες: Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης Μάθησης, https://ldn.cut.ac.cy/el/contact-us/  

2023-11-10T14:00
Γνωρίστε τη συλλογή της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του αυτοματοποιημένου καταλόγου - τρόποι αναζήτησης υλικού και εύρεσης βιβλιογραφίας
Γνωρίστε τη συλλογή της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του αυτοματοποιημένου καταλόγου - τρόποι αναζήτησης υλικού και εύρεσης βιβλιογραφίας
14:00