Η2020 ERA Chair MNEMOSYNE Summer-School 2023 in Limassol

    Ξενοδοχείο «Πεύκος» Λεμεσός

    24 Οκτωβρίου 2023       09:00 - 19:00Η2020 ERA Chair MNEMOSYNE Summer-School 2023 in Limassol 23-27/10/2023

Το εργαστήριο Ψηφιακής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου,  το οποίο φιλοξενεί τις Έδρες ΟΥΝΕΣΚΟ και Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτισμικής Κληρονομιάς, διοργανώνει θερινό εκπαιδευτικό σχολείο με θέμα «Επαναπροσδιορισμός της τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην μεταβατική εποχή του Ψηφιακού Σύμπαντος».

Είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται στην Κύπρο ένα τόσο εντατικό, πρακτικής κατεύθυνσης εκπαιδευτική εξάσκηση, στην οποία θα γίνουν διαλέξεις,  με πρακτική άσκηση από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η εκδήλωση αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε θέματα ψηφιοποίησης, καταγραφής, προβολής και προστασίας της Πολιτισμικής Κληρονομίας. Πρόκειται για μία εβδομάδα εντατικής εξάσκησης και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων που έχουν σχέση με την ολιστική ψηφιακή τεκμηρίωση χώρων, μνημείων και μουσειακών αντικειμένων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έργου μας, στο πρόγραμμα της εκδήλωσης και στο ενημερωτικό φυλλάδιο της εκδήλωσης.

Η εξάσκηση θα λάβει χώρα από τις 23 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2023, στο Ξενοδοχείο «Πεύκος» στη Λεμεσό, το οποίο προσφέρει ειδικές τιμές για διαμονή στους συμμετέχοντες με τον κωδικό «Mnemosyne Summer school 2023” με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@pefkoshotel.com. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και γίνονται μέσω αυτού του συνδέσμου.

 

Η2020 ERA Chair MNEMOSYNE Summer-School 2023 in Limassol

Η2020 ERA Chair MNEMOSYNE Summer-School 2023 in Limassol 23-27/10/2023

Το εργαστήριο Ψηφιακής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου,  το οποίο φιλοξενεί τις Έδρες ΟΥΝΕΣΚΟ και Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτισμικής Κληρονομιάς, διοργανώνει θερινό εκπαιδευτικό σχολείο με θέμα «Επαναπροσδιορισμός της τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην μεταβατική εποχή του Ψηφιακού Σύμπαντος».

Είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται στην Κύπρο ένα τόσο εντατικό, πρακτικής κατεύθυνσης εκπαιδευτική εξάσκηση, στην οποία θα γίνουν διαλέξεις,  με πρακτική άσκηση από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η εκδήλωση αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε θέματα ψηφιοποίησης, καταγραφής, προβολής και προστασίας της Πολιτισμικής Κληρονομίας. Πρόκειται για μία εβδομάδα εντατικής εξάσκησης και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων που έχουν σχέση με την ολιστική ψηφιακή τεκμηρίωση χώρων, μνημείων και μουσειακών αντικειμένων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έργου μας, στο πρόγραμμα της εκδήλωσης και στο ενημερωτικό φυλλάδιο της εκδήλωσης.

Η εξάσκηση θα λάβει χώρα από τις 23 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2023, στο Ξενοδοχείο «Πεύκος» στη Λεμεσό, το οποίο προσφέρει ειδικές τιμές για διαμονή στους συμμετέχοντες με τον κωδικό «Mnemosyne Summer school 2023” με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@pefkoshotel.com. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και γίνονται μέσω αυτού του συνδέσμου.

 

2023-10-24T09:00
Η2020 ERA Chair MNEMOSYNE Summer-School 2023 in Limassol
Η2020 ERA Chair MNEMOSYNE Summer-School 2023 in Limassol
09:00