Εναρκτήρια Εκδήλωση της Σχολής ∆ιοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

    Αμφιθέατρο 1, 1ος όροφος, Κτήριο Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

    04 Οκτωβρίου 2023       19:00 -Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο ∆ήμος Πάφου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την Εναρκτήρια Εκδήλωση της Σχολής ∆ιοίκησης Τουρισμού,Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας.

Θα ακολουθήσει Πάρτυ Υποδοχής των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής, στην εξωτερική αυλή του Κτηρίου

Εναρκτήρια Εκδήλωση της Σχολής ∆ιοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο ∆ήμος Πάφου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την Εναρκτήρια Εκδήλωση της Σχολής ∆ιοίκησης Τουρισμού,Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας.

Θα ακολουθήσει Πάρτυ Υποδοχής των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής, στην εξωτερική αυλή του Κτηρίου

2023-10-04T19:00
Εναρκτήρια Εκδήλωση της Σχολής ∆ιοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας
Εναρκτήρια Εκδήλωση της Σχολής ∆ιοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας
19:00