Το Chat GPT στη ζωή και στην καθημερινότητά μας

    Κτήριο Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

    22 Νοεμβρίου 2023       18:00 -Ανοικτές Πανεπιστημιακές Διαλέξεις ΤΕΠΑΚ στην Πάφο

Με την έναρξη της λειτουργίας της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει σειρά διαλέξεων συμβάλλοντας έτσι, στην ανάπτυξη και προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης προς όφελος της κοινωνίας.

Οι διαλέξεις αυτές απευθύνονται στο ευρύ κοινό και αποσκοπούν αφενός να αναδείξουν ζητήματα που άπτονται τα πεδία του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και αφετέρου με τρόπο απλό και κατανοητό να συμβάλουν στη διάχυση της γνώσης σε διάφορους θεματικούς τομείς.

Ομιλητής: Δρ. Σωτήριος Χατζής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Το Chat GPT στη ζωή και στην καθημερινότητά μας

Ανοικτές Πανεπιστημιακές Διαλέξεις ΤΕΠΑΚ στην Πάφο

Με την έναρξη της λειτουργίας της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει σειρά διαλέξεων συμβάλλοντας έτσι, στην ανάπτυξη και προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης προς όφελος της κοινωνίας.

Οι διαλέξεις αυτές απευθύνονται στο ευρύ κοινό και αποσκοπούν αφενός να αναδείξουν ζητήματα που άπτονται τα πεδία του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και αφετέρου με τρόπο απλό και κατανοητό να συμβάλουν στη διάχυση της γνώσης σε διάφορους θεματικούς τομείς.

Ομιλητής: Δρ. Σωτήριος Χατζής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

2023-11-22T18:00
Το Chat GPT στη ζωή και στην καθημερινότητά μας
Το Chat GPT στη ζωή και στην καθημερινότητά μας
18:00