Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο

    Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας THALASSA

    13 Δεκεμβρίου 2023       18:00 - 20:30Ανοιχτές Πανεπιστημιακές Διαλέξεις ΤΕΠΑΚ στην ελευθερη επαρχία Αμμοχώστου

Σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Ομιλητής: Δρ. Δημήτρης Τσάλτας

Σε συνέχεια της ανανέωσης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, που υπογράφτηκε στις 22/5/23, το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει τη διεξαγωγή Ανοικτών Πανεπιστημιακών Διαλέξεων στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Στόχος των διαλέξεων αυτών θα είναι η παροχή νέων γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η καλλιέργεια της ελεύθερης σκέψης γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ενδιαφέρουν τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, όπως είναι η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός, η οικονομία, η καινοτομία, η κυκλική οικονομία, η υψηλή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και η γεωργία, με την επιστημονική συμβολή του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου.  

Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο

Ανοιχτές Πανεπιστημιακές Διαλέξεις ΤΕΠΑΚ στην ελευθερη επαρχία Αμμοχώστου

Σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Ομιλητής: Δρ. Δημήτρης Τσάλτας

Σε συνέχεια της ανανέωσης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, που υπογράφτηκε στις 22/5/23, το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει τη διεξαγωγή Ανοικτών Πανεπιστημιακών Διαλέξεων στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Στόχος των διαλέξεων αυτών θα είναι η παροχή νέων γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η καλλιέργεια της ελεύθερης σκέψης γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ενδιαφέρουν τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, όπως είναι η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός, η οικονομία, η καινοτομία, η κυκλική οικονομία, η υψηλή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και η γεωργία, με την επιστημονική συμβολή του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου.  

2023-12-13T18:00
Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο
Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο
18:00