«Συντηρώντας τις ισορροπίες: Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Τουριστική Αειφορία σε Ορεινές και Απομακρυσμένες περιοχές – Η Μελέτη Περίπτωσης της Κυπριακής Ενδοχώρας»

    Online

    30 Ιουνίου 2023        -Το Υφυπουργείο Τουρισμού φιλοξενεί το επιστημονικό εργαστήριο UNITWIN-UNESCO με τίτλο «Συντηρώντας τις ισορροπίες: Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Τουριστική Αειφορία σε Ορεινές και Απομακρυσμένες περιοχές - Η Μελέτη Περίπτωσης της Κυπριακής Ενδοχώρας» την περίοδο από 26 μέχρι 30 Ιουνίου 2023. Το επιστημονικό εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, το Ερευνητικό Κέντρο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και την Έδρα της Ουνέσκο για τον «Πολιτισμό, Τουρισμό και Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

 

Στο επιστημονικό εργαστήριο συμμετέχουν εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί από κορυφαία πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο με ειδικότητα την τουριστική και πολιτισμική αειφορία. Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων και επισκέψεων στην Κυπριακή ενδοχώρα θα μελετηθούν διάφορες πτυχές και μοντέλα που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη και αειφορία σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η πραγματογνωμοσύνη και εμπειρίες των συμμετασχόντων σε συνδυασμό με τις επιτόπιες βιωματικές επισκέψεις σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος θα συμβάλουν στη κατανόηση επιμέρους πτυχών του τουριστικού φαινομένου στις υπό μελέτη περιοχές.

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού μετά την τεράστια επιτυχία του προγράμματος “Heartland of Legends”, ενός συνεκτικού πλαισίου το οποίο συνδυάζει τις επισκέψεις στην Κυπριακή ενδοχώρα με την ανάδειξη της Κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης, αγκάλιασε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του εργαστηρίου και υποστήριξε έμπρακτα την υλοποίησή του. Είναι ίσως η πρώτη φορά στα Κυπριακά τουριστικά χρονικά όπου η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον τουρισμό, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους από όλο τον κόσμο, επιχειρούν μέσω ενός εργαστηρίου πολλαπλών μελετών περίπτωσης να αξιολογήσουν ένα υφιστάμενο πρόγραμμα και να καταλήξουν, μέσα από μια βιωματική διαδικασία, σε ένα επιστημονικό έγγραφο εργασίας με εισηγήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση.

 

https://heartlandoflegends.com/

https://www.youtube.com/watch?v=lsGcIkUa01g

https://www.youtube.com/watch?v=cEwBZON3ndM

 

«Συντηρώντας τις ισορροπίες: Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Τουριστική Αειφορία σε Ορεινές και Απομακρυσμένες περιοχές – Η Μελέτη Περίπτωσης της Κυπριακής Ενδοχώρας»

Το Υφυπουργείο Τουρισμού φιλοξενεί το επιστημονικό εργαστήριο UNITWIN-UNESCO με τίτλο «Συντηρώντας τις ισορροπίες: Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Τουριστική Αειφορία σε Ορεινές και Απομακρυσμένες περιοχές - Η Μελέτη Περίπτωσης της Κυπριακής Ενδοχώρας» την περίοδο από 26 μέχρι 30 Ιουνίου 2023. Το επιστημονικό εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, το Ερευνητικό Κέντρο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και την Έδρα της Ουνέσκο για τον «Πολιτισμό, Τουρισμό και Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

 

Στο επιστημονικό εργαστήριο συμμετέχουν εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί από κορυφαία πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο με ειδικότητα την τουριστική και πολιτισμική αειφορία. Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων και επισκέψεων στην Κυπριακή ενδοχώρα θα μελετηθούν διάφορες πτυχές και μοντέλα που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη και αειφορία σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η πραγματογνωμοσύνη και εμπειρίες των συμμετασχόντων σε συνδυασμό με τις επιτόπιες βιωματικές επισκέψεις σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος θα συμβάλουν στη κατανόηση επιμέρους πτυχών του τουριστικού φαινομένου στις υπό μελέτη περιοχές.

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού μετά την τεράστια επιτυχία του προγράμματος “Heartland of Legends”, ενός συνεκτικού πλαισίου το οποίο συνδυάζει τις επισκέψεις στην Κυπριακή ενδοχώρα με την ανάδειξη της Κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης, αγκάλιασε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του εργαστηρίου και υποστήριξε έμπρακτα την υλοποίησή του. Είναι ίσως η πρώτη φορά στα Κυπριακά τουριστικά χρονικά όπου η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον τουρισμό, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους από όλο τον κόσμο, επιχειρούν μέσω ενός εργαστηρίου πολλαπλών μελετών περίπτωσης να αξιολογήσουν ένα υφιστάμενο πρόγραμμα και να καταλήξουν, μέσα από μια βιωματική διαδικασία, σε ένα επιστημονικό έγγραφο εργασίας με εισηγήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση.

 

https://heartlandoflegends.com/

https://www.youtube.com/watch?v=lsGcIkUa01g

https://www.youtube.com/watch?v=cEwBZON3ndM

 

2023-06-30
«Συντηρώντας τις ισορροπίες: Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Τουριστική Αειφορία σε Ορεινές και Απομακρυσμένες περιοχές – Η Μελέτη Περίπτωσης της Κυπριακής Ενδοχώρας»
«Συντηρώντας τις ισορροπίες: Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Τουριστική Αειφορία σε Ορεινές και Απομακρυσμένες περιοχές – Η Μελέτη Περίπτωσης της Κυπριακής Ενδοχώρας»