Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικου πληθυσμού σε ακαδημαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης: Μέρος 3ο - Ο ρόλος της ομάδας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση

    Online

    14 Ιουνίου 2023       15:00 - 16:30Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στο πιο πάνω σεμινάριο.

Σε αυτό το σεμινάριο θα συζητηθεί η υιοθέτηση βασικών αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον και θα παρουσιαστούν πρακτικά και βιωματικά παραδείγματα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης, θα αναφερθεί στο τι θα πρέπει να προσέξουμε και τι να αποφύγουμε όταν σχεδιάζουμε την εκπαίδευσή τους. 

Εισηγητής: Αντρέας Μουγγολιάς,Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09    

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικου πληθυσμού σε ακαδημαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης: Μέρος 3ο - Ο ρόλος της ομάδας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στο πιο πάνω σεμινάριο.

Σε αυτό το σεμινάριο θα συζητηθεί η υιοθέτηση βασικών αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον και θα παρουσιαστούν πρακτικά και βιωματικά παραδείγματα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης, θα αναφερθεί στο τι θα πρέπει να προσέξουμε και τι να αποφύγουμε όταν σχεδιάζουμε την εκπαίδευσή τους. 

Εισηγητής: Αντρέας Μουγγολιάς,Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09    

2023-06-14T15:00
Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικου πληθυσμού σε ακαδημαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης: Μέρος 3ο - Ο ρόλος της ομάδας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικου πληθυσμού σε ακαδημαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης: Μέρος 3ο - Ο ρόλος της ομάδας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
15:00