Ημερίδα Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του έργου ‘’Gazelle: Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s’’

    Αίθουσα ΣΟΕΔ (κτήριο Continental), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

    01 Ιουνίου 2023       11:00 -Το ερευνητικό κέντρο Ηράκλειτος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου σας προσκαλεί σε ημερίδα διάχυσης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου ‘’Gazelle: Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s’, το οποίο χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα «INTERREG BALKAN - MEDITERRANEAN 2014 – 2020».

Το Gazelle αφορά στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών βιώσιμων μέτρων με σκοπό τη δημιουργία, βελτίωση και επιτάχυνση της αγοράς των «Επιχειρηματικών Αγγέλων» (Business Angels)στην περιοχή της Βαλκανικής-Μεσογείου.

Η τελική ημερίδα του έργου θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ημερομηνία: Πέμπτη 1/6/2023 στις 11:00 π.μ.

Χώρος: Αίθουσα ΣΟΕΔ (κτήριο Continental), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δηλώσεις συμμετοχής:

Μαρία Παναγοπούλου 25002092  maria.panagopoulou@cut.ac.cy

Νικολέττα Αμύρωτου  25002042   ns.amyrotou@edu.cut.ac.cy

 

Ημερίδα Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του έργου ‘’Gazelle: Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s’’

Το ερευνητικό κέντρο Ηράκλειτος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου σας προσκαλεί σε ημερίδα διάχυσης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου ‘’Gazelle: Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s’, το οποίο χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα «INTERREG BALKAN - MEDITERRANEAN 2014 – 2020».

Το Gazelle αφορά στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών βιώσιμων μέτρων με σκοπό τη δημιουργία, βελτίωση και επιτάχυνση της αγοράς των «Επιχειρηματικών Αγγέλων» (Business Angels)στην περιοχή της Βαλκανικής-Μεσογείου.

Η τελική ημερίδα του έργου θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ημερομηνία: Πέμπτη 1/6/2023 στις 11:00 π.μ.

Χώρος: Αίθουσα ΣΟΕΔ (κτήριο Continental), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δηλώσεις συμμετοχής:

Μαρία Παναγοπούλου 25002092  maria.panagopoulou@cut.ac.cy

Νικολέττα Αμύρωτου  25002042   ns.amyrotou@edu.cut.ac.cy

 

2023-06-01T11:00
Ημερίδα Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του έργου ‘’Gazelle: Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s’’
Ημερίδα Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του έργου ‘’Gazelle: Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s’’
11:00