Έρευνα και Εκπαίδευση για προώθηση και ενδυνάμωση της Συνδυαστικής Ογκολογίας διεθνώς

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    30 Μαΐου 2023       10:00 - 16:00Ο σύνδεσμος Συνδυαστικής Ογκολογίας (SIO), το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας για τον Καρκίνο (CARIC) του ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν σε Ημερίδα με θέμα:

«Έρευνα και Εκπαίδευση για προώθηση και ενδυνάμωση της Συνδυαστικής Ογκολογίας διεθνώς»

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Ώρα 9:00 – 16:30

Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Ώρα 10:00 – 16:00

Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Add to Calendar

Έρευνα και Εκπαίδευση για προώθηση και ενδυνάμωση της Συνδυαστικής Ογκολογίας διεθνώς

Ο σύνδεσμος Συνδυαστικής Ογκολογίας (SIO), το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας για τον Καρκίνο (CARIC) του ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν σε Ημερίδα με θέμα:

«Έρευνα και Εκπαίδευση για προώθηση και ενδυνάμωση της Συνδυαστικής Ογκολογίας διεθνώς»

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Ώρα 9:00 – 16:30

Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Ώρα 10:00 – 16:00

Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Add to Calendar

2023-05-30T10:00
Έρευνα και Εκπαίδευση για προώθηση και ενδυνάμωση της Συνδυαστικής Ογκολογίας διεθνώς
Έρευνα και Εκπαίδευση για προώθηση και ενδυνάμωση της Συνδυαστικής Ογκολογίας διεθνώς
10:00