Ευκαιρίες Απασχόλησης, Πρακτικής Άσκησης και Εθελοντισμού στα Ηνωμένα Έθνη

    Online

    23 Μαΐου 2023       16:00 - 17:30Το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ (UNRIC) και το Γραφείο Αποφοίτων, της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλούν σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:

Ευκαιρίες Απασχόλησης, Πρακτικής Άσκησης και Εθελοντισμού στα Ηνωμένα Έθνη

Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 

Ώρα 16:00μμ – 17:30μμ

Ομιλητής: Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο, Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ (UNRIC) 

Σύντομη περίληψη: Το διαδικτυακό σεμινάριο για τους/ τις απόφοιτους/ ες και για τους/ τις  φοιτητές/ τριες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στο να τους εξοικειώσει με τις διαδικασίες πρόσληψης, πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού στα Ηνωμένα Έθνη. Θα  παρουσιαστούν επίσης οι συνθήκες εργασίας στον Οργανισμό, τα προσόντα που απαιτούνται αλλά και οι ιδιαίτερες προκλήσεις που παρουσιάζει συχνά το επαγγελματικό περιβάλλον στον ΟΗΕ.

Το σεμινάριο θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.     

Πληροφορίες: τηλ. 25002412

Microsoft Teams meeting: https://bit.ly/3LQ2LSQ

ή Meeting ID: 320 913 626 062 Passcode: XYKSnx

Ευκαιρίες Απασχόλησης, Πρακτικής Άσκησης και Εθελοντισμού στα Ηνωμένα Έθνη

Το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ (UNRIC) και το Γραφείο Αποφοίτων, της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλούν σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:

Ευκαιρίες Απασχόλησης, Πρακτικής Άσκησης και Εθελοντισμού στα Ηνωμένα Έθνη

Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 

Ώρα 16:00μμ – 17:30μμ

Ομιλητής: Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο, Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ (UNRIC) 

Σύντομη περίληψη: Το διαδικτυακό σεμινάριο για τους/ τις απόφοιτους/ ες και για τους/ τις  φοιτητές/ τριες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στο να τους εξοικειώσει με τις διαδικασίες πρόσληψης, πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού στα Ηνωμένα Έθνη. Θα  παρουσιαστούν επίσης οι συνθήκες εργασίας στον Οργανισμό, τα προσόντα που απαιτούνται αλλά και οι ιδιαίτερες προκλήσεις που παρουσιάζει συχνά το επαγγελματικό περιβάλλον στον ΟΗΕ.

Το σεμινάριο θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.     

Πληροφορίες: τηλ. 25002412

Microsoft Teams meeting: https://bit.ly/3LQ2LSQ

ή Meeting ID: 320 913 626 062 Passcode: XYKSnx

2023-05-23T16:00
Ευκαιρίες Απασχόλησης, Πρακτικής Άσκησης και Εθελοντισμού στα Ηνωμένα Έθνη
Ευκαιρίες Απασχόλησης, Πρακτικής Άσκησης και Εθελοντισμού στα Ηνωμένα Έθνη
16:00