Ρύθμιση-Σχέση-Αλληλεπίδραση στον Αυτισμό

    Αίθουσα Πλεύσις, Παλιό Λιμάνι Λεμεσού

    22 Απριλίου 2023       11:00 -Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Funraising σας προσκαλούν στην πιο κάτω ημερίδα.

 «Ρύθμιση-Σχέση-Αλληλεπίδραση στον Αυτισμό»

Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και επαγγελματίες και έχει στόχο να εστιάσει στις θεμελιώδης δεξιότητες της ρύθμισης, της δημιουργίας σχέσεων και της αλληλεπίδρασης και πώς αυτές επηρεάζουν η μια την άλλη καθώς και να τονιστεί η σημασία τους για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός παιδιού με ΔΑΦ.

Η ικανότητα ρύθμισης έχει αντίκτυπο στη συμμετοχή ενός παιδιού με ΔΑΦ σε καθημερινές δραστηριότητες και στην κοινωνική συμμετοχή και μέσα από το σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι διαφορετικές μορφές ρύθμισης. Η δημιουργία σχέσεων και οι ικανότητες αλληλεπίδρασης αποτελούν βασικές προκλήσεις σε παιδιά με ΔΑΦ. Η μια συμβάλει ή παρεμποδίζει την άλλη ενώ και οι δύο ενισχύονται ή παρεμποδίζονται από την ικανότητα ρύθμισης.

Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν τον πυρήνα για κατανόηση της ατομικότητας κάθε παιδιού/ατόμου με ΔΑΦ και κατ’ επέκταση της υποστήριξης του.

Η ημερίδα στοχεύει μέσα από ένα «διαφορετικό» τρόπο παρουσίασης να προσφέρει ‘τροφή για σκέψη’ σε γονείς και επαγγελματίες και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση των ατομικών διαφορών και του περιβάλλοντος.  

Ρύθμιση-Σχέση-Αλληλεπίδραση στον Αυτισμό

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Funraising σας προσκαλούν στην πιο κάτω ημερίδα.

 «Ρύθμιση-Σχέση-Αλληλεπίδραση στον Αυτισμό»

Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και επαγγελματίες και έχει στόχο να εστιάσει στις θεμελιώδης δεξιότητες της ρύθμισης, της δημιουργίας σχέσεων και της αλληλεπίδρασης και πώς αυτές επηρεάζουν η μια την άλλη καθώς και να τονιστεί η σημασία τους για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός παιδιού με ΔΑΦ.

Η ικανότητα ρύθμισης έχει αντίκτυπο στη συμμετοχή ενός παιδιού με ΔΑΦ σε καθημερινές δραστηριότητες και στην κοινωνική συμμετοχή και μέσα από το σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι διαφορετικές μορφές ρύθμισης. Η δημιουργία σχέσεων και οι ικανότητες αλληλεπίδρασης αποτελούν βασικές προκλήσεις σε παιδιά με ΔΑΦ. Η μια συμβάλει ή παρεμποδίζει την άλλη ενώ και οι δύο ενισχύονται ή παρεμποδίζονται από την ικανότητα ρύθμισης.

Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν τον πυρήνα για κατανόηση της ατομικότητας κάθε παιδιού/ατόμου με ΔΑΦ και κατ’ επέκταση της υποστήριξης του.

Η ημερίδα στοχεύει μέσα από ένα «διαφορετικό» τρόπο παρουσίασης να προσφέρει ‘τροφή για σκέψη’ σε γονείς και επαγγελματίες και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση των ατομικών διαφορών και του περιβάλλοντος.  

2023-04-22T11:00
Ρύθμιση-Σχέση-Αλληλεπίδραση στον Αυτισμό
Ρύθμιση-Σχέση-Αλληλεπίδραση στον Αυτισμό
11:00