Ημέρα Ενημέρωσης Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

    Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος

    07 Μαΐου 2023       10:30 - 14:30



Ημέρα Ενημέρωσης Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

2023-05-07T10:30
Ημέρα Ενημέρωσης Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Ημέρα Ενημέρωσης Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
10:30