Δεξιότητες επιτυχημένης παρουσίασης

    Αίθουσα 002, Κτήριο Δράκος

    15 Μαρτίου 2023       13:00 - 15:00Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στις πιο πάνω συνεδρίες.

Συνεδρίες 30 λεπτών που δίνουν την ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην προφορική παρουσίαση και να εξασκηθούν στην παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Γλώσσα: Αγγλικά

κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε με anna.nicolaou@cut.ac.cy)

Δεξιότητες επιτυχημένης παρουσίασης

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στις πιο πάνω συνεδρίες.

Συνεδρίες 30 λεπτών που δίνουν την ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην προφορική παρουσίαση και να εξασκηθούν στην παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Γλώσσα: Αγγλικά

κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε με anna.nicolaou@cut.ac.cy)

2023-03-15T13:00
Δεξιότητες επιτυχημένης παρουσίασης
Δεξιότητες επιτυχημένης παρουσίασης
13:00