Έξυπνος Τουρισμός σε Έξυπνες Πόλεις

    Κτήριο Πρυτανείας, Αίθουσα Συγκλήτου, ΤΕΠΑΚ

    14 Μαρτίου 2023       15:30 -Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη με θέμα:

"Έξυπνος Τουρισμός σε Έξυπνες Πόλεις"

Ομιλητής: Δρ. Δαμιανός Γαβαλάς

Περίληψη:

Η διάλεξη πραγματεύεται θέματα που αφορούν στον Έξυνπνο Τουρισμό (Smart Tourism), μιας σημαντικής διάστασης των Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities). Παρότι η έννοια του έξυπνου τουρισμού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δε σχετίζεται αποκλειστικά με τεχνολογίες, η διάλεξη θα επικεντρωθεί στα τεχνολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν το όραμα του έξυπνου τουρισμού. Αρχικά, θα αναλυθεί η έννοια του Έξυπνου Τουριστικού Προορισμού (Smart Tourist Destination). Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί εν συντομία το τεχνολογικό οικοσύστημα ενός έξυπνου προορισμού: θα γίνει μια επισκόπηση της υποδομής (τόσο της φυσικής υποδομής IoT όσο και της υποδομής λογισμικού), η οποία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη έξυπνων τουριστικών υπηρεσιών. Θα εξηγηθεί ποιες είναι οι πηγές των "μεγάλων δεδομένων" (big data) που συλλέγονται κατά την παρακολούθηση των τουριστών και την καταγραφή της online δραστηριότητάς τους ή που δημιουργούνται από τους ίδιους τους τουρίστες. Θα δούμε πώς αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία έξυπνων υπηρεσιών που παρέχονται είτε διακριτά είτε συγκεντρωτικά με τη μορφή σύνθετων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματος: τους τουρίστες, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμών και φορείς χάραξης πολιτικής. Τέλος, θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικές έξυπνες τουριστικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών οδηγών, υπηρεσιών σχεδιασμού ταξιδιών και μετα-υπηρεσιών, υπηρεσιών που υποστηρίζονται από υποδομές IoT, εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, υπηρεσίες έξυπνων μεταφορών, ανάλυση δεδομένων κ.λπ.


Σύντομο βιογραφικό ομιλητή

Ο Δαμιανός Γαβαλάς υπηρετεί ως Καθηγητής το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην Ελλάδα. Έχει διεξαγάγει έρευνα στους τομείς του έξυπνου τουρισμού, κινητού & διάχυτου υπολογισμού, ευφυών συστημάτων μεταφορών και εκτεταμένης πραγματικότητας. Έχει συγγράψει περισσότερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις στα παραπάνω θέματα, οι οποίες έχουν λάβει >6000 ετερο-αναφορές. Έχει λάβει 3 best paper awards για άρθρα του που έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Information Technology & Tourism (Springer), Personal and Ubiquitous Computing (Springer), και Sensors (MDPI). Έχει διατελέσει πρόεδρος (General co-chair) του συνεδρίου ACM MobileHCI’2023, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής (TPC co-chair) του IEEE WiMob’2020 καθώς και τριών διεθνών workshops. Προσκαλείται τακτικά ως εξωτερικός αξιολογητής σε ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται στο Horizon Europe, Horizon 2020 καθώς και σε προσκλήσεις εθνικών φορέων αρμόδιων για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος και έμπειρος ερευνητής σε πλήθος έργων έρευνας και ανάπτυξης που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Μεταξύ αυτών τα ερευνητικά έργα VR4all, REVEALING και ASTRE (Erasmus+), iDeliver, TouristHub και SocialPark (ΕΠΑνΕΚ), INVESTMENT (Interreg V-A GR-IT 2014-2020), SMARTBUY (H2020-ICT-2015), HoPE (EC/CIP7), MOVESMART (EC/FP7), eCOMPASS (EC/FP7).

Έξυπνος Τουρισμός σε Έξυπνες Πόλεις

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη με θέμα:

"Έξυπνος Τουρισμός σε Έξυπνες Πόλεις"

Ομιλητής: Δρ. Δαμιανός Γαβαλάς

Περίληψη:

Η διάλεξη πραγματεύεται θέματα που αφορούν στον Έξυνπνο Τουρισμό (Smart Tourism), μιας σημαντικής διάστασης των Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities). Παρότι η έννοια του έξυπνου τουρισμού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δε σχετίζεται αποκλειστικά με τεχνολογίες, η διάλεξη θα επικεντρωθεί στα τεχνολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν το όραμα του έξυπνου τουρισμού. Αρχικά, θα αναλυθεί η έννοια του Έξυπνου Τουριστικού Προορισμού (Smart Tourist Destination). Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί εν συντομία το τεχνολογικό οικοσύστημα ενός έξυπνου προορισμού: θα γίνει μια επισκόπηση της υποδομής (τόσο της φυσικής υποδομής IoT όσο και της υποδομής λογισμικού), η οποία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη έξυπνων τουριστικών υπηρεσιών. Θα εξηγηθεί ποιες είναι οι πηγές των "μεγάλων δεδομένων" (big data) που συλλέγονται κατά την παρακολούθηση των τουριστών και την καταγραφή της online δραστηριότητάς τους ή που δημιουργούνται από τους ίδιους τους τουρίστες. Θα δούμε πώς αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία έξυπνων υπηρεσιών που παρέχονται είτε διακριτά είτε συγκεντρωτικά με τη μορφή σύνθετων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματος: τους τουρίστες, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμών και φορείς χάραξης πολιτικής. Τέλος, θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικές έξυπνες τουριστικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών οδηγών, υπηρεσιών σχεδιασμού ταξιδιών και μετα-υπηρεσιών, υπηρεσιών που υποστηρίζονται από υποδομές IoT, εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, υπηρεσίες έξυπνων μεταφορών, ανάλυση δεδομένων κ.λπ.


Σύντομο βιογραφικό ομιλητή

Ο Δαμιανός Γαβαλάς υπηρετεί ως Καθηγητής το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην Ελλάδα. Έχει διεξαγάγει έρευνα στους τομείς του έξυπνου τουρισμού, κινητού & διάχυτου υπολογισμού, ευφυών συστημάτων μεταφορών και εκτεταμένης πραγματικότητας. Έχει συγγράψει περισσότερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις στα παραπάνω θέματα, οι οποίες έχουν λάβει >6000 ετερο-αναφορές. Έχει λάβει 3 best paper awards για άρθρα του που έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Information Technology & Tourism (Springer), Personal and Ubiquitous Computing (Springer), και Sensors (MDPI). Έχει διατελέσει πρόεδρος (General co-chair) του συνεδρίου ACM MobileHCI’2023, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής (TPC co-chair) του IEEE WiMob’2020 καθώς και τριών διεθνών workshops. Προσκαλείται τακτικά ως εξωτερικός αξιολογητής σε ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται στο Horizon Europe, Horizon 2020 καθώς και σε προσκλήσεις εθνικών φορέων αρμόδιων για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος και έμπειρος ερευνητής σε πλήθος έργων έρευνας και ανάπτυξης που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Μεταξύ αυτών τα ερευνητικά έργα VR4all, REVEALING και ASTRE (Erasmus+), iDeliver, TouristHub και SocialPark (ΕΠΑνΕΚ), INVESTMENT (Interreg V-A GR-IT 2014-2020), SMARTBUY (H2020-ICT-2015), HoPE (EC/CIP7), MOVESMART (EC/FP7), eCOMPASS (EC/FP7).

2023-03-14T15:30
Έξυπνος Τουρισμός σε Έξυπνες Πόλεις
Έξυπνος Τουρισμός σε Έξυπνες Πόλεις
15:30