Αλληλογνωριμία Εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου και των Σχολών/Τμημάτων

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος

    21 Φεβρουαρίου 2023       08:00 - 12:30Μέσα στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και γνωριμίας του Πανεπιστημίου με συνεργαζόμενους φορείς, την Τρίτη 21/2/2023 και ώρα 8:30π.μ.-12:30μ.μ., στο κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλληλογνωριμία Εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου και των Σχολών/Τμημάτων».

Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στην καθοδήγηση των μαθητών/τριών για τα μελλοντικά ακαδημαϊκά τους βήματα, θα φιλοξενήσουμε την ηγεσία και τους εκπαιδευτικούς της Υ.Σ.Ε.Α. με στόχο τη γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων με την ηγεσία του Πανεπιστημίου, τις Σχολές και τα Τμήματα, παράλληλα με την ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται και τα πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου μας.   

Αλληλογνωριμία Εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου και των Σχολών/Τμημάτων

Μέσα στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και γνωριμίας του Πανεπιστημίου με συνεργαζόμενους φορείς, την Τρίτη 21/2/2023 και ώρα 8:30π.μ.-12:30μ.μ., στο κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλληλογνωριμία Εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου και των Σχολών/Τμημάτων».

Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στην καθοδήγηση των μαθητών/τριών για τα μελλοντικά ακαδημαϊκά τους βήματα, θα φιλοξενήσουμε την ηγεσία και τους εκπαιδευτικούς της Υ.Σ.Ε.Α. με στόχο τη γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων με την ηγεσία του Πανεπιστημίου, τις Σχολές και τα Τμήματα, παράλληλα με την ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται και τα πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου μας.   

2023-02-21T08:00
Αλληλογνωριμία Εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου και των Σχολών/Τμημάτων
Αλληλογνωριμία Εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου και των Σχολών/Τμημάτων
08:00