Τιμητική βράβευση προσφοράς σε θέματα Ισότητας

    Πρυτανεία, Αίθουσα Συγκλήτου

    06 Φεβρουαρίου 2023       09:00 - 10:00Η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:

Τιμητική βράβευση

- Καθηγήτριας Χριστιάνας Κούτας και

- Καθηγήτριας Μαρίας Κραμβιά-Καπαρδή

για την προσφορά τους σε θέματα Ισότητας.

 

Θα απευθύνουν χαιρετισμό οι:

- Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Μηλιώνη, Πρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου

 

∆ευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

9:00-10:00

Πρυτανεία, Αίθουσα Συγκλήτου

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25002424

Τιμητική βράβευση προσφοράς σε θέματα Ισότητας

Η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:

Τιμητική βράβευση

- Καθηγήτριας Χριστιάνας Κούτας και

- Καθηγήτριας Μαρίας Κραμβιά-Καπαρδή

για την προσφορά τους σε θέματα Ισότητας.

 

Θα απευθύνουν χαιρετισμό οι:

- Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Μηλιώνη, Πρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου

 

∆ευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

9:00-10:00

Πρυτανεία, Αίθουσα Συγκλήτου

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25002424

2023-02-06T09:00
Τιμητική βράβευση προσφοράς σε θέματα Ισότητας
Τιμητική βράβευση προσφοράς σε θέματα Ισότητας
09:00