Επαναπροσδιορίζοντας το brand development ως βασική εταιρική και δημόσια στρατηγική

    Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Αίθουσα Λεμεσός

    23 Νοεμβρίου 2022       18:00 -Το Τμήμα ∆ημόσιας Επικοινωνίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε δημόσια διάλεξη με θέμα:

Επαναπροσδιορίζοντας το brand development ως βασική εταιρική και δημόσια στρατηγική

Ομιλήτρια: Ειρήνη Α. Δημητρίου

Σύντομο βιογραφικό:

Η Ειρήνη ∆ημητρίου είναι απόφοιτος του King’s College London (ΒΑ, European Studies and International Relations, MA Conflict, Security and Global Development, LLB). Έχει εργαστεί διεθνώς στον τομέα των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, της έρευνας και των νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και στο μεγαλύτερο δικηγορικό γραφείο της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως Business Development Director. To 2016 ίδρυσε την Anirot Development Organisation ενώ από το 2021 ίδρυσε την Famiglia Eight Development Organisation, η οποία αποτελεί μια εταιρεία creative consultancy στρατηγικής, επιχειρηματικής συμβουλευτικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Είναι επίσης η συνιδρύτρια του Crowdfunding Cyprus μαζί με την KPMG.

Πληροφορίες: τηλ. 25 002501

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Επαναπροσδιορίζοντας το brand development ως βασική εταιρική και δημόσια στρατηγική

Το Τμήμα ∆ημόσιας Επικοινωνίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε δημόσια διάλεξη με θέμα:

Επαναπροσδιορίζοντας το brand development ως βασική εταιρική και δημόσια στρατηγική

Ομιλήτρια: Ειρήνη Α. Δημητρίου

Σύντομο βιογραφικό:

Η Ειρήνη ∆ημητρίου είναι απόφοιτος του King’s College London (ΒΑ, European Studies and International Relations, MA Conflict, Security and Global Development, LLB). Έχει εργαστεί διεθνώς στον τομέα των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, της έρευνας και των νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και στο μεγαλύτερο δικηγορικό γραφείο της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως Business Development Director. To 2016 ίδρυσε την Anirot Development Organisation ενώ από το 2021 ίδρυσε την Famiglia Eight Development Organisation, η οποία αποτελεί μια εταιρεία creative consultancy στρατηγικής, επιχειρηματικής συμβουλευτικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Είναι επίσης η συνιδρύτρια του Crowdfunding Cyprus μαζί με την KPMG.

Πληροφορίες: τηλ. 25 002501

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

2022-11-23T18:00
Επαναπροσδιορίζοντας το brand development ως βασική εταιρική και δημόσια στρατηγική
Επαναπροσδιορίζοντας το brand development ως βασική εταιρική και δημόσια στρατηγική
18:00