Τελετή Εγκαινίων των Κτηρίων των Εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών και των Νέων Αιθουσών ∆ιδασκαλίας και Γραφείων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

    Κτήριο Νέων Αιθουσών ∆ιδασκαλίας και Γραφείων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

    25 Νοεμβρίου 2022       18:30 -Προσκαλείστε στην Τελετή Εγκαινίων των Κτηρίων των Εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών και των Νέων Αιθουσών ∆ιδασκαλίας και Γραφείων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6:30 μ.μ., στην οδό Σωκράτους (πρώην Δράκος), στη Λεμεσό.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Τελετή Εγκαινίων των Κτηρίων των Εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών και των Νέων Αιθουσών ∆ιδασκαλίας και Γραφείων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Προσκαλείστε στην Τελετή Εγκαινίων των Κτηρίων των Εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών και των Νέων Αιθουσών ∆ιδασκαλίας και Γραφείων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6:30 μ.μ., στην οδό Σωκράτους (πρώην Δράκος), στη Λεμεσό.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης.

2022-11-25T18:30
Τελετή Εγκαινίων των Κτηρίων των Εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών και των Νέων Αιθουσών ∆ιδασκαλίας και Γραφείων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τελετή Εγκαινίων των Κτηρίων των Εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών και των Νέων Αιθουσών ∆ιδασκαλίας και Γραφείων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
18:30