ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (MULTIPLIER EVENT) ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕWA: EMPOWERING WOMEN ATHLETES – ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ» στο ΤΕΠΑΚ

    Aιθουσα 1, , 1ος όροφος, Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος

    17 Νοεμβρίου 2022       10:30 -Το ερευνητικό κέντρο «Ηράκλειτος» του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “ΕWA: Empowering Women Athletes – Ενδυναμώνοντας τις Αθλήτριες), ανακοινώνει τη διεξαγωγή ημερίδας διάχυσης (multiplier event) των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο EWA, στοχεύει στην αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων εναντίον των γυναικών στους χώρους αθλητισμού στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Μέσα από τη διαμόρφωση μιας κοινότητας αθλητριών, επαγγελματιών και υπευθύνων χάραξης αθλητικής πολιτικής στην Ευρώπη, το έργο αποσκοπεί στη διαμόρφωση αποτελεσματικών εργαλείων ώστε να συμβάλλει στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στον αθλητισμό.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17/11/2022 στις 10:30 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. (κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, 1ος όροφος, Aιθ. 1).

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (MULTIPLIER EVENT) ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕWA: EMPOWERING WOMEN ATHLETES – ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Το ερευνητικό κέντρο «Ηράκλειτος» του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “ΕWA: Empowering Women Athletes – Ενδυναμώνοντας τις Αθλήτριες), ανακοινώνει τη διεξαγωγή ημερίδας διάχυσης (multiplier event) των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο EWA, στοχεύει στην αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων εναντίον των γυναικών στους χώρους αθλητισμού στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Μέσα από τη διαμόρφωση μιας κοινότητας αθλητριών, επαγγελματιών και υπευθύνων χάραξης αθλητικής πολιτικής στην Ευρώπη, το έργο αποσκοπεί στη διαμόρφωση αποτελεσματικών εργαλείων ώστε να συμβάλλει στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στον αθλητισμό.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17/11/2022 στις 10:30 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. (κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, 1ος όροφος, Aιθ. 1).

2022-11-17T10:30
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (MULTIPLIER EVENT) ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕWA: EMPOWERING WOMEN ATHLETES – ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ» στο ΤΕΠΑΚ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (MULTIPLIER EVENT) ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕWA: EMPOWERING WOMEN ATHLETES – ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ» στο ΤΕΠΑΚ
10:30