6η Γενική και Εκλογική Συνέλευση των μελών του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρο

    Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου, Κτήριο Συγκλήτου

    29 Νοεμβρίου 2022       11:00 -Προσκαλείστε στην Γενική και Εκλογική Συνέλευση των μελών του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πρόγραμμα:

  • Χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο
  • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής κ. Παύλο Μυλωνά
  • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ∆ρ Χρίστο Χωματά
  • Χαιρετισμός απο τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, Πρύτανη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Απολογισμός Πεπραγμένων ∆ιοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Σωματείου κ. Νικόλα Ιορδάνου

 

Για πληροφορίες:
Στέλλα Θεοχάρους
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας
Ηλ. ∆ιεύθυνση: stella.theocharous@cut.ac.cy Τηλ.: 2500 2541

6η Γενική και Εκλογική Συνέλευση των μελών του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρο

Προσκαλείστε στην Γενική και Εκλογική Συνέλευση των μελών του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πρόγραμμα:

  • Χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο
  • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής κ. Παύλο Μυλωνά
  • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ∆ρ Χρίστο Χωματά
  • Χαιρετισμός απο τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, Πρύτανη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Απολογισμός Πεπραγμένων ∆ιοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Σωματείου κ. Νικόλα Ιορδάνου

 

Για πληροφορίες:
Στέλλα Θεοχάρους
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας
Ηλ. ∆ιεύθυνση: stella.theocharous@cut.ac.cy Τηλ.: 2500 2541

2022-11-29T11:00
6η Γενική και Εκλογική Συνέλευση των μελών του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρο
6η Γενική και Εκλογική Συνέλευση των μελών του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρο
11:00