Συμπεριληπτικός Τρόπος Σκέψης στην Έρευνα

    Online

    16 Νοεμβρίου 2022       13:00 - 14:00Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στο πιο κάτω εργαστήριο:

Συμπεριληπτικός Τρόπος Σκέψης στην Έρευνα

Η παρουσίαση αφορά τις έννοιες της συμπεριληπτικής νοοτροπίας στην έρευνα καθώς και τις επιπτώσεις της. Πολλοί/ές ερευνητές/τριες κάνουν αναφορές και γράφουν σχετικά με το φύλο, την ισότητα και την συμπερίληψη για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια βαθμολόγησης για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χρηματοδοτήσεις ή λόγω ενός συγκεκριμένου τομέα ενδιαφέροντος που θέλουν να εξετάσουν. Ταυτόχρονα, οι συζητήσεις, τα συνέδρια και οι δράσεις διάχυσης για την ισότητα και τη συμπερίληψη κυριαρχούνται από γυναίκες. Αυτό τοποθετεί τις συζητήσεις για τη διαφορετικότητα στο περιθώριο της έρευνας, όπως και η συμβολική αντιπροσώπευση της διαφορετικότητας. Η οικοδόμηση μιας συμπεριληπτικής νοοτροπίας απαιτεί αναστοχασμό, εμπλοκή στη μάθηση, προθυμία για λήψη ανατροφοδότησης, ευθύνη να ενημερώνεσαι και να κάνεις λάθη. Θα τεθούν εμπειρίες εντός του EUt+ για να διευκρινιστούν τα επιχειρήματα. 

Ομιλήτρια:

H Δρ Deirdre McQuillan είναι ανώτερη ερευνήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (TU Dublin). Αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής ομάδας έργου στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+). Ηγείται των εργασιών στα θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης σε όλη την ευρωπαϊκή συμμαχία. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475?

pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09 

 

Συνδιοργάνωση: EUT+, Gender-SMART και Επιτροπή Ισότητας ΤΕΠΑΚ

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Περισσότερες πληροφορίες: shorturl.at/guvRS 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

Συμπεριληπτικός Τρόπος Σκέψης στην Έρευνα

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στο πιο κάτω εργαστήριο:

Συμπεριληπτικός Τρόπος Σκέψης στην Έρευνα

Η παρουσίαση αφορά τις έννοιες της συμπεριληπτικής νοοτροπίας στην έρευνα καθώς και τις επιπτώσεις της. Πολλοί/ές ερευνητές/τριες κάνουν αναφορές και γράφουν σχετικά με το φύλο, την ισότητα και την συμπερίληψη για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια βαθμολόγησης για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χρηματοδοτήσεις ή λόγω ενός συγκεκριμένου τομέα ενδιαφέροντος που θέλουν να εξετάσουν. Ταυτόχρονα, οι συζητήσεις, τα συνέδρια και οι δράσεις διάχυσης για την ισότητα και τη συμπερίληψη κυριαρχούνται από γυναίκες. Αυτό τοποθετεί τις συζητήσεις για τη διαφορετικότητα στο περιθώριο της έρευνας, όπως και η συμβολική αντιπροσώπευση της διαφορετικότητας. Η οικοδόμηση μιας συμπεριληπτικής νοοτροπίας απαιτεί αναστοχασμό, εμπλοκή στη μάθηση, προθυμία για λήψη ανατροφοδότησης, ευθύνη να ενημερώνεσαι και να κάνεις λάθη. Θα τεθούν εμπειρίες εντός του EUt+ για να διευκρινιστούν τα επιχειρήματα. 

Ομιλήτρια:

H Δρ Deirdre McQuillan είναι ανώτερη ερευνήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (TU Dublin). Αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής ομάδας έργου στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+). Ηγείται των εργασιών στα θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης σε όλη την ευρωπαϊκή συμμαχία. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475?

pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09 

 

Συνδιοργάνωση: EUT+, Gender-SMART και Επιτροπή Ισότητας ΤΕΠΑΚ

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Περισσότερες πληροφορίες: shorturl.at/guvRS 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

2022-11-16T13:00
Συμπεριληπτικός Τρόπος Σκέψης στην Έρευνα
Συμπεριληπτικός Τρόπος Σκέψης στην Έρευνα
13:00