Διαχείριση Χρόνου και Διδακτορικό

    Online

    23 Νοεμβρίου 2022       15:00 - 15:00Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στα πιο κάτω εργαστήριο

Διαχείριση Χρόνου και Διδακτορικό

Το σεμινάριο αυτό αφορά τους διδακτορικούς φοιτητές/τριες και πιο συγκεκριμένα τη διαχείριση του χρόνου τους σε σχέση με τις προκλήσεις που προκύπτουν από την απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Θα συζητηθούν διάφορες πτυχές, όπως η δέσμευση στα ακαδημαϊκά καθήκοντα, η τήρηση των προθεσμιών καθώς και η αυτοφροντίδα.

Ομιλήτρια: Η Γεωργία Φράγκου είναι Λειτουργός Συμβουλευτικής Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του ΤΕΠΑΚ.

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475?

pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09   

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Περισσότερες πληροφορίες: shorturl.at/guvRS 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

Διαχείριση Χρόνου και Διδακτορικό

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στα πιο κάτω εργαστήριο

Διαχείριση Χρόνου και Διδακτορικό

Το σεμινάριο αυτό αφορά τους διδακτορικούς φοιτητές/τριες και πιο συγκεκριμένα τη διαχείριση του χρόνου τους σε σχέση με τις προκλήσεις που προκύπτουν από την απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Θα συζητηθούν διάφορες πτυχές, όπως η δέσμευση στα ακαδημαϊκά καθήκοντα, η τήρηση των προθεσμιών καθώς και η αυτοφροντίδα.

Ομιλήτρια: Η Γεωργία Φράγκου είναι Λειτουργός Συμβουλευτικής Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του ΤΕΠΑΚ.

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475?

pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09   

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Περισσότερες πληροφορίες: shorturl.at/guvRS 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

2022-11-23T15:00
Διαχείριση Χρόνου και Διδακτορικό
Διαχείριση Χρόνου και Διδακτορικό
15:00