Ο ρόλος του/ της Χημικού Μηχανικού στα θέματα και τις προκλήσεις του σήμερα

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    17 Νοεμβρίου 2022       17:30 - 19:30Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:

Ο ρόλος του/ της Χημικού Μηχανικού στα θέματα και τις προκλήσεις του σήμερα

Πρόγραμμα

17:30–17:40 Καλωσόρισμα από τον ∆ρ. Μιχάλη Κουτίνα, Πρόεδρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

17:40–18:10 Παρουσίαση από τον ∆ρ. Συμεών Κασσιανίδη, ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της Hyperion Systems Engineering Group

18:10–18:40 Η επαγγελματική κατοχύρωση της Χημικής Μηχανικής στην Κύπρο και η εργοδότηση στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα ∆ρ. Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, Ανώτερη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας και Προϊστάμενη του κλάδου Χημικής Προστασίας και Ασφάλειας Υπηρεσιών

18:40–19:10 Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χημικός Μηχανικός σήμερα, ως κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής ανάπτυξης: παραδείγματα εφαρμογών που υλοποιήθηκαν κ. Κωνσταντίνος Ξυδάς, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Hellenic Minerals

19:10–19:15 Μια βιωματική αναφορά στη συμβολή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στα γεγονότα του Πολυτεχνείου 1973

19:15–19:35 Ανοικτή Συζήτηση/ Ερωτήσεις

19:35 ∆εξίωση

 

Πληροφορίες: τηλ. 25 002532

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Ο ρόλος του/ της Χημικού Μηχανικού στα θέματα και τις προκλήσεις του σήμερα

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:

Ο ρόλος του/ της Χημικού Μηχανικού στα θέματα και τις προκλήσεις του σήμερα

Πρόγραμμα

17:30–17:40 Καλωσόρισμα από τον ∆ρ. Μιχάλη Κουτίνα, Πρόεδρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

17:40–18:10 Παρουσίαση από τον ∆ρ. Συμεών Κασσιανίδη, ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της Hyperion Systems Engineering Group

18:10–18:40 Η επαγγελματική κατοχύρωση της Χημικής Μηχανικής στην Κύπρο και η εργοδότηση στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα ∆ρ. Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, Ανώτερη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας και Προϊστάμενη του κλάδου Χημικής Προστασίας και Ασφάλειας Υπηρεσιών

18:40–19:10 Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χημικός Μηχανικός σήμερα, ως κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής ανάπτυξης: παραδείγματα εφαρμογών που υλοποιήθηκαν κ. Κωνσταντίνος Ξυδάς, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Hellenic Minerals

19:10–19:15 Μια βιωματική αναφορά στη συμβολή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στα γεγονότα του Πολυτεχνείου 1973

19:15–19:35 Ανοικτή Συζήτηση/ Ερωτήσεις

19:35 ∆εξίωση

 

Πληροφορίες: τηλ. 25 002532

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

2022-11-17T17:30
Ο ρόλος του/ της Χημικού Μηχανικού στα θέματα και τις προκλήσεις του σήμερα
Ο ρόλος του/ της Χημικού Μηχανικού στα θέματα και τις προκλήσεις του σήμερα
17:30