Αρχίζω τη δική μου επιχείρηση: τι πρέπει να γνωρίζω;

    Online

    09 Νοεμβρίου 2022       15:00 - 16:00Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στo πιο κάτω εργαστήριo:

Αρχίζω τη δική μου επιχείρηση: τι πρέπει να γνωρίζω;

Μια από τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες του/της κάθε φοιτητή/τριας είναι, αφού ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του/της κάποια στιγμή στην επαγγελματική του/της σταδιοδρομία να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στο τομέα εξειδίκευσης του/της. Αυτό όμως απαιτεί μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων θα κληθεί να λάβει μια σειρά αποφάσεων. Η ποιότητα των αποφάσεων και κατ’ επέκταση το αποτέλεσμα τους καθορίζεται κυρίως από τη ποιότητα των πληροφοριών και την δυνατότητα του να κατανοήσει και να αναλύσει τις πληροφορίες αυτές και να κάνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα μια επιτυχημένης επιχείρησης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγηθούν βασικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν αυτοί/ές που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Πιο συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων θα συζητούν οι μορφές επιχειρηματικότητας, τρόποι χρηματοδότησης, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και άλλα σε μια ενδιαφέρουσα διαδραστική συζήτηση.

Ομιλητές: 

Ο Δημήτρης Ταξιτάρης είναι o CEO του Ομίλου MAP S.Platis, κορυφαίου συμβουλευτικού οίκου στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

Ο Μάριος Μόρτης είναι καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Λογιστική, μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική επιστήμη, και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA και πλήρες μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475? 

pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Περισσότερες πληροφορίες: shorturl.at/guvRS

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

Αρχίζω τη δική μου επιχείρηση: τι πρέπει να γνωρίζω;

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στo πιο κάτω εργαστήριo:

Αρχίζω τη δική μου επιχείρηση: τι πρέπει να γνωρίζω;

Μια από τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες του/της κάθε φοιτητή/τριας είναι, αφού ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του/της κάποια στιγμή στην επαγγελματική του/της σταδιοδρομία να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στο τομέα εξειδίκευσης του/της. Αυτό όμως απαιτεί μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων θα κληθεί να λάβει μια σειρά αποφάσεων. Η ποιότητα των αποφάσεων και κατ’ επέκταση το αποτέλεσμα τους καθορίζεται κυρίως από τη ποιότητα των πληροφοριών και την δυνατότητα του να κατανοήσει και να αναλύσει τις πληροφορίες αυτές και να κάνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα μια επιτυχημένης επιχείρησης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγηθούν βασικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν αυτοί/ές που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Πιο συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων θα συζητούν οι μορφές επιχειρηματικότητας, τρόποι χρηματοδότησης, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και άλλα σε μια ενδιαφέρουσα διαδραστική συζήτηση.

Ομιλητές: 

Ο Δημήτρης Ταξιτάρης είναι o CEO του Ομίλου MAP S.Platis, κορυφαίου συμβουλευτικού οίκου στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

Ο Μάριος Μόρτης είναι καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Λογιστική, μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική επιστήμη, και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA και πλήρες μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475? 

pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Περισσότερες πληροφορίες: shorturl.at/guvRS

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

2022-11-09T15:00
Αρχίζω τη δική μου επιχείρηση: τι πρέπει να γνωρίζω;
Αρχίζω τη δική μου επιχείρηση: τι πρέπει να γνωρίζω;
15:00