Τελετή Αποφοίτησης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)

    Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

    09 Νοεμβρίου 2022       19:00 -To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην Τελετή Αποφοίτησης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου.

Η Τελετή θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7:00 μμ στο ∆ημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Μουσείου 4, 1097 Λευκωσία.

Πρόγραμμα

 • Έναρξη Τελετής
 • Είσοδος πομπής ακαδημαϊκών*
 • Ομιλία από Πρύτανη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη
 • Χαιρετισμός από Πρωτεύσαντα/ Πρωτεύσασα Φοιτητή/ Φοιτήτρια Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου
 • Χαιρετισμός από Επίτροπο του Πολίτη, κ. Παναγιώτη Σεντώνα
 • Απονομή βραβείων Προέδρου της Κυπριακής ∆ημοκρατίας
 • Απονομή τίτλων σπουδών
 • Αποχώρηση πομπής ακαδημαϊκών
 • Λήξη Τελετής

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

* Τη μουσική του ύμνου που συνοδεύει την πομπή των ακαδημαϊκών, συνέθεσε ο Μάριος Τόκας.

Τελετή Αποφοίτησης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην Τελετή Αποφοίτησης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου.

Η Τελετή θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7:00 μμ στο ∆ημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Μουσείου 4, 1097 Λευκωσία.

Πρόγραμμα

 • Έναρξη Τελετής
 • Είσοδος πομπής ακαδημαϊκών*
 • Ομιλία από Πρύτανη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη
 • Χαιρετισμός από Πρωτεύσαντα/ Πρωτεύσασα Φοιτητή/ Φοιτήτρια Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου
 • Χαιρετισμός από Επίτροπο του Πολίτη, κ. Παναγιώτη Σεντώνα
 • Απονομή βραβείων Προέδρου της Κυπριακής ∆ημοκρατίας
 • Απονομή τίτλων σπουδών
 • Αποχώρηση πομπής ακαδημαϊκών
 • Λήξη Τελετής

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

* Τη μουσική του ύμνου που συνοδεύει την πομπή των ακαδημαϊκών, συνέθεσε ο Μάριος Τόκας.

2022-11-09T19:00
Τελετή Αποφοίτησης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)
Τελετή Αποφοίτησης του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)
19:00