Η χρήση φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης (ρουμπρίκων) για αξιολόγηση και μάθηση: Διαμάχες, προκλήσεις και δυνατότητες

    Online

    19 Οκτωβρίου 2022       10:00 - 11:00Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στην πιο πάνω ομιλία.

Τα φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης (ρούμπρικες) εισήχθησαν αρχικά ως εργαλείο για αθροιστικές αξιολογήσεις επιδόσεων που δεν μπορούσαν να μετρηθούν εύκολα μέσω συμβατικών εξεταστικών δοκιμίων αλλά απαιτούσαν μια ποιοτική προσέγγιση στην αξιολόγηση. Γρήγορα, ωστόσο, συνειδητοποιήθηκε ότι τα φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης (ρουμπρίκες) μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για διαμορφωτικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, οι ρουμπρίκες έχουν αποδειχθεί ότι παρέχουν μια δομή οικοδόμησης γνώσης για τους εκπαιδευτικούς όταν επικοινωνούν τις προσδοκίες στους φοιτητές/τριες ή/και λειτουργούν ως υποστήριξη για τους φοιτητές/τριες όταν αυτοαξιολογούν την απόδοσή τους. Παρά τις πολυάριθμες αναφορές για τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης ρουμπρίκων για διαμορφωτικούς σκοπούς, υπάρχει επίσης έντονη κριτική κατά της χρήσης ρουμπρίκων. Οι κριτικοί ισχυρίζονται, για παράδειγμα, ότι οι ρουμπρίκες παρέχουν μια υπερβολικά απλουστευμένη εικόνα περίπλοκης γνώσης και ότι η διαφάνεια στις αξιολογήσεις οδηγεί σε «συμμόρφωση με κριτήρια», όπου οι φοιτητές/τριες πληρούν επιφανειακά τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίς να μάθουν πραγματικά τι πρέπει να κάνουν. Η ένταση μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων της χρήσης ρουμπρίκων για διαμορφωτικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στην εμπειρική έρευνα, και της ισχυρής –αλλά κυρίως θεωρητικής και ανέκδοτης– κριτικής κατά της χρήσης του ίδιου οργάνου, καθιστά τη χρήση των ρουμπρίκων έναν ιδιαίτερα έντονο και ενδιαφέροντα τομέα έρευνας. Σε αυτήν την ομιλία, θα συζητηθούν οι αντιπαραθέσεις, οι προκλήσεις και οι δυνατότητες χρήσης ρουμπρίκων, όπως παρουσιάζονται στην ερευνητική βιβλιογραφία. Τέλος, η χρήση θα τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης.

Ο Anders Jönsson είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kristianstad της Σουηδίας. Δημοσίευσε την πρώτη ερευνητική ανασκόπηση για τη χρήση ρουμπρίκων το 2007 και έκτοτε έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες για αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένης μιας ανασκόπησης σχετικά με τα επιχειρήματα κατά της χρήσης των ρουμπρίκων. Επί του παρόντος, ολοκληρώνει μια μετα-ανάλυση σχετική με τα διαμορφωτικά αποτελέσματα των ρουμπρίκων, μαζί με τον συν-συγγραφέα του Ernesto Panadero από την Ισπανία.

Σύνδεσμος μέσω Ζoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?
pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09
 

Η χρήση φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης (ρουμπρίκων) για αξιολόγηση και μάθηση: Διαμάχες, προκλήσεις και δυνατότητες

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλεί στην πιο πάνω ομιλία.

Τα φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης (ρούμπρικες) εισήχθησαν αρχικά ως εργαλείο για αθροιστικές αξιολογήσεις επιδόσεων που δεν μπορούσαν να μετρηθούν εύκολα μέσω συμβατικών εξεταστικών δοκιμίων αλλά απαιτούσαν μια ποιοτική προσέγγιση στην αξιολόγηση. Γρήγορα, ωστόσο, συνειδητοποιήθηκε ότι τα φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης (ρουμπρίκες) μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για διαμορφωτικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, οι ρουμπρίκες έχουν αποδειχθεί ότι παρέχουν μια δομή οικοδόμησης γνώσης για τους εκπαιδευτικούς όταν επικοινωνούν τις προσδοκίες στους φοιτητές/τριες ή/και λειτουργούν ως υποστήριξη για τους φοιτητές/τριες όταν αυτοαξιολογούν την απόδοσή τους. Παρά τις πολυάριθμες αναφορές για τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης ρουμπρίκων για διαμορφωτικούς σκοπούς, υπάρχει επίσης έντονη κριτική κατά της χρήσης ρουμπρίκων. Οι κριτικοί ισχυρίζονται, για παράδειγμα, ότι οι ρουμπρίκες παρέχουν μια υπερβολικά απλουστευμένη εικόνα περίπλοκης γνώσης και ότι η διαφάνεια στις αξιολογήσεις οδηγεί σε «συμμόρφωση με κριτήρια», όπου οι φοιτητές/τριες πληρούν επιφανειακά τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίς να μάθουν πραγματικά τι πρέπει να κάνουν. Η ένταση μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων της χρήσης ρουμπρίκων για διαμορφωτικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στην εμπειρική έρευνα, και της ισχυρής –αλλά κυρίως θεωρητικής και ανέκδοτης– κριτικής κατά της χρήσης του ίδιου οργάνου, καθιστά τη χρήση των ρουμπρίκων έναν ιδιαίτερα έντονο και ενδιαφέροντα τομέα έρευνας. Σε αυτήν την ομιλία, θα συζητηθούν οι αντιπαραθέσεις, οι προκλήσεις και οι δυνατότητες χρήσης ρουμπρίκων, όπως παρουσιάζονται στην ερευνητική βιβλιογραφία. Τέλος, η χρήση θα τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης.

Ο Anders Jönsson είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kristianstad της Σουηδίας. Δημοσίευσε την πρώτη ερευνητική ανασκόπηση για τη χρήση ρουμπρίκων το 2007 και έκτοτε έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες για αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένης μιας ανασκόπησης σχετικά με τα επιχειρήματα κατά της χρήσης των ρουμπρίκων. Επί του παρόντος, ολοκληρώνει μια μετα-ανάλυση σχετική με τα διαμορφωτικά αποτελέσματα των ρουμπρίκων, μαζί με τον συν-συγγραφέα του Ernesto Panadero από την Ισπανία.

Σύνδεσμος μέσω Ζoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?
pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09
 

2022-10-19T10:00
Η χρήση φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης (ρουμπρίκων) για αξιολόγηση και μάθηση: Διαμάχες, προκλήσεις και δυνατότητες
Η χρήση φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης (ρουμπρίκων) για αξιολόγηση και μάθηση: Διαμάχες, προκλήσεις και δυνατότητες
10:00