Λουλούδια από το Σκοτάδι: Τέχνη και Ψυχική Υγεία

    Αίθουσα Κερύνεια, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    11 Οκτωβρίου 2022       17:00 -Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη με θέμα:

Λουλούδια από το Σκοτάδι: Τέχνη και Ψυχική Υγεία

Ομιλήτρια: Δρ. Μαρία Βασιλειάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εικαστικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick, Ειδική Συνεργάτης στο Τμήμα Καλών Τεχνών

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, ώρα 17.00 Αίθουσα Κερύνεια, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών, Λεμεσός

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης θα γίνει αναφορά στη συμβολή της τέχνης στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, και στη χρήση της ως θεραπευτικό μέσο. Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν παραδείγματα όπου η εικαστική θεραπεία (Art Therapy) υπήρξε αρωγός στη συναισθηματική έκφραση και επικοινωνία ψυχικά ασθενών. Τέλος θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της εικαστικής θεραπείας σε ψυχικά ευάλωτες ομάδες.

Η ∆ρ Μαρία Βασιλειάδου, είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών με κατεύθυνση τη ζωγραφική. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Complutense de Madrid όπου απέκτησε διδακτορικό τίτλο στη ∆ιδακτική της Τέχνης και τη Θεραπεία μέσω της Τέχνης (με διάκριση Cum Laude). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, πέρα από την εικαστική θεραπεία και τη χρήση της στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν σε όλες τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, στη σύγχρονη τέχνη και στη διδακτική της, στη διαθεματική και διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσω της τέχνης και στη χρήση της εικαστικής διαδικασίας για την ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, με διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια, ανά το παγκόσμιο.

 

 

Λουλούδια από το Σκοτάδι: Τέχνη και Ψυχική Υγεία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη με θέμα:

Λουλούδια από το Σκοτάδι: Τέχνη και Ψυχική Υγεία

Ομιλήτρια: Δρ. Μαρία Βασιλειάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εικαστικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick, Ειδική Συνεργάτης στο Τμήμα Καλών Τεχνών

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, ώρα 17.00 Αίθουσα Κερύνεια, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών, Λεμεσός

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης θα γίνει αναφορά στη συμβολή της τέχνης στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, και στη χρήση της ως θεραπευτικό μέσο. Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν παραδείγματα όπου η εικαστική θεραπεία (Art Therapy) υπήρξε αρωγός στη συναισθηματική έκφραση και επικοινωνία ψυχικά ασθενών. Τέλος θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της εικαστικής θεραπείας σε ψυχικά ευάλωτες ομάδες.

Η ∆ρ Μαρία Βασιλειάδου, είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών με κατεύθυνση τη ζωγραφική. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Complutense de Madrid όπου απέκτησε διδακτορικό τίτλο στη ∆ιδακτική της Τέχνης και τη Θεραπεία μέσω της Τέχνης (με διάκριση Cum Laude). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, πέρα από την εικαστική θεραπεία και τη χρήση της στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν σε όλες τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, στη σύγχρονη τέχνη και στη διδακτική της, στη διαθεματική και διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσω της τέχνης και στη χρήση της εικαστικής διαδικασίας για την ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, με διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια, ανά το παγκόσμιο.

 

 

2022-10-11T17:00
Λουλούδια από το Σκοτάδι: Τέχνη και Ψυχική Υγεία
Λουλούδια από το Σκοτάδι: Τέχνη και Ψυχική Υγεία
17:00