Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων/σασών Φοιτητών/τριών του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου

    Αίθουσα 1 (ισόγειο), Κτήριο ∆ράκος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

    22 Ιουνίου 2022       19:30 -Πρόσκληση

Τελετή Βράβευσης  Πρωτευσάντων/σασών  Φοιτητών/τριών του  Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 ώρα 7:30 μμ

Αίθουσα 1 (ισόγειο), Κτήριο ∆ράκος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων/σασών Φοιτητών/τριών του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου

Πρόσκληση

Τελετή Βράβευσης  Πρωτευσάντων/σασών  Φοιτητών/τριών του  Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 ώρα 7:30 μμ

Αίθουσα 1 (ισόγειο), Κτήριο ∆ράκος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

2022-06-22T19:30
Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων/σασών Φοιτητών/τριών του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου
Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων/σασών Φοιτητών/τριών του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου
19:30