Πρωινός καφές με το Inno-EUt+ και το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης: Ενισχύστε την επιχειρηματική ικανότητα των φοιτητών/ριών σας

    Αυλή της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης», ΤΕΠΑΚ

    07 Ιουνίου 2022       09:00 - 10:00Το Inno-EUt+ και το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλούν στο πιο κάτω εργαστήριο:

«Πρωινός καφές με το Inno-EUt+ και το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης: Ενισχύστε την επιχειρηματική ικανότητα των φοιτητών/ριών σας»

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022 09:00-10:00

Στην αυλή της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Το Inno-EUt+ εστιάζει στην ενίσχυση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των πανεπιστημίων της συμμαχίας EUt+, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές/ριες μας μέσω ενός προγράμματος επώασης ιδεών και παρέχοντάς τους βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας.

Ο απώτερος στόχος μας είναι να αυξήσουμε την επιχειρηματική ικανότητα των φοιτητών/ριών, πέρα από τη δημιουργία μιας επιχείρησης αλλά στην εύρεση προτάσεων αξίας σε διαφορετικά πλαίσια και περιβάλλοντα.

Επομένως, ανεξάρτητα από τη φύση των μαθημάτων που διδάσκετε (επιστημονικά, τεχνικά, θεωρητικά ή σχεδιαστικά), ελάτε μαζί μας για να συζητήσουμε πώς θα μπορούσατε να ενσωματώσετε την επιχειρηματική κατάρτιση στα μαθήματά σας. 

Πρωινός καφές με το Inno-EUt+ και το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης: Ενισχύστε την επιχειρηματική ικανότητα των φοιτητών/ριών σας

Το Inno-EUt+ και το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σας προσκαλούν στο πιο κάτω εργαστήριο:

«Πρωινός καφές με το Inno-EUt+ και το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης: Ενισχύστε την επιχειρηματική ικανότητα των φοιτητών/ριών σας»

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022 09:00-10:00

Στην αυλή της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Το Inno-EUt+ εστιάζει στην ενίσχυση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των πανεπιστημίων της συμμαχίας EUt+, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές/ριες μας μέσω ενός προγράμματος επώασης ιδεών και παρέχοντάς τους βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας.

Ο απώτερος στόχος μας είναι να αυξήσουμε την επιχειρηματική ικανότητα των φοιτητών/ριών, πέρα από τη δημιουργία μιας επιχείρησης αλλά στην εύρεση προτάσεων αξίας σε διαφορετικά πλαίσια και περιβάλλοντα.

Επομένως, ανεξάρτητα από τη φύση των μαθημάτων που διδάσκετε (επιστημονικά, τεχνικά, θεωρητικά ή σχεδιαστικά), ελάτε μαζί μας για να συζητήσουμε πώς θα μπορούσατε να ενσωματώσετε την επιχειρηματική κατάρτιση στα μαθήματά σας. 

2022-06-07T09:00
Πρωινός καφές με το Inno-EUt+ και το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης: Ενισχύστε την επιχειρηματική ικανότητα των φοιτητών/ριών σας
Πρωινός καφές με το Inno-EUt+ και το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης: Ενισχύστε την επιχειρηματική ικανότητα των φοιτητών/ριών σας
09:00