Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, ΤΕΠΑΚ

    16 Ιουνίου 2022       18:00 -Ο Κοσμήτορας, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, το Ακαδημαϊκό και ∆ιοικητικό/Τεχνικό Προσωπικό της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλούν στην Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών.

- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Συστήνεται η χρήση μάσκας στην εκδήλωση.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Ο Κοσμήτορας, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, το Ακαδημαϊκό και ∆ιοικητικό/Τεχνικό Προσωπικό της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλούν στην Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών.

- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Συστήνεται η χρήση μάσκας στην εκδήλωση.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

2022-06-16T18:00
Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας
Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας
18:00