Εγκαίνια του ∆ωματίου Θηλασμού

    Προαύλιος χώρος Βιβλιοθήκης “Βασίλης Μιχαηλίδης”

    31 Μαΐου 2022       12:00 - 14:00Η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας και το Τμήμα Νοσηλευτικής, σας προσκαλούν στα Εγκαίνια του ∆ωματίου Θηλασμού.

 Θα απευθύνουν χαιρετισμό οι:

- Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

- Καθηγήτρια Μαρία Κραμβιά- Καπαρδή, Πρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, ΤΕΠΑΚ

- Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Κολοκοτρώνη, Παιδίατρος, Σύμβουλος Θηλασμού, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε την πρόσκληση.

Εγκαίνια του ∆ωματίου Θηλασμού

Η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας και το Τμήμα Νοσηλευτικής, σας προσκαλούν στα Εγκαίνια του ∆ωματίου Θηλασμού.

 Θα απευθύνουν χαιρετισμό οι:

- Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

- Καθηγήτρια Μαρία Κραμβιά- Καπαρδή, Πρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, ΤΕΠΑΚ

- Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Κολοκοτρώνη, Παιδίατρος, Σύμβουλος Θηλασμού, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε την πρόσκληση.

2022-05-31T12:00
Εγκαίνια του ∆ωματίου Θηλασμού
Εγκαίνια του ∆ωματίου Θηλασμού
12:00