Διημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος BIOVALUE (Horizon 2020)

    Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης

    12 Μαΐου 2022       12/5/2022 9:00 - 15:30, 13/5/2022 9:00 - 10:30 -Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε διημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος BIOVALUE (Horizon 2020).  

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Ο στόχος του έργου BIOVALUE (ΗΟRΙΖΟΝ 2020) είναι να δημιουργήσει μια ολιστική προσέγγιση αειφορίας σε φυτικά είδη που καλλιεργούνται σε μικρή κλίμακα, δοκιμάζοντας νέα περιβάλλοντα, πολλαπλές καλλιεργητικές τεχνικές, και αναλύοντας τη σύνδεση μεταξύ της βιοποικιλότητας και μεταβλητών της αλυσίδας των αγροδιατροφικών παραγόντων.

 Χρησιμοποιώντας μια κάθετη προσέγγιση από ‘κάτω προς τα πάνω’ το πρόγραμμα BIOVALUE θα δημιουργήσει μια δυναμική και προσαρμόσιμη αλυσίδα παραγωγής συνδυάζοντας εργαλεία ανάλυσης βιοποικιλότητας, μοντελοποίησης, αξιολόγησης και διάδοσης αυτών των καλλιεργειών. Για τη μοντελοποίηση θα χρησιμοποιηθούν ποικιλίες τομάτας, μελιτζάνας, φακής, λαθουριού, φαγόπυρου, ζοχού, και ατζουριού.
 
Τα τελικά προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα είδη γαστρονομίας (συνταγές πιάτων και επεξεργασμένα τρόφιμα) που ενσωματώνουν και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα στα αντίστοιχα αγροοικοσυστήματα και θα απευθύνονται στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας έτσι την μελλοντική αποδοχή της αγοράς.
Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα φιλικό προς τον χρήστη (και τον καταναλωτή) οικολογικό μοντέλο, παραθέτοντας ένα σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης που προορίζονται για τη μέτρηση της ποιότητας και του αντίκτυπου της πολιτικής, της περιβαλλοντικής εξέλιξης, και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς εισαγωγής βιοποικιλότητας στην παραγωγική αλυσίδα.
 
Έτσι θα παραμετροποιηθούν τα ενεργειακά αποτυπώματα παραγωγής, όπως η χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα της καλλιέργειας σε οριακές τοποθεσίες (λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της κλιματικής μεταβολής), καθώς και τα οφέλη για τη διατροφή και την υγεία. Υπό το πρίσμα της αγοράς και της εμπορίας σε όλα τα στάδια παραγωγής, το έργο BIOVALUE μπορεί να οδηγήσει σε αυτό-υποστηριζόμενη βιωσιμότητα της βιοποικιλότητας στο μέλλον.

 
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.facebook.com/BioValueProject
https://www.biovalue-project.eu/

Διημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος BIOVALUE (Horizon 2020)

Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε διημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος BIOVALUE (Horizon 2020).  

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Ο στόχος του έργου BIOVALUE (ΗΟRΙΖΟΝ 2020) είναι να δημιουργήσει μια ολιστική προσέγγιση αειφορίας σε φυτικά είδη που καλλιεργούνται σε μικρή κλίμακα, δοκιμάζοντας νέα περιβάλλοντα, πολλαπλές καλλιεργητικές τεχνικές, και αναλύοντας τη σύνδεση μεταξύ της βιοποικιλότητας και μεταβλητών της αλυσίδας των αγροδιατροφικών παραγόντων.

 Χρησιμοποιώντας μια κάθετη προσέγγιση από ‘κάτω προς τα πάνω’ το πρόγραμμα BIOVALUE θα δημιουργήσει μια δυναμική και προσαρμόσιμη αλυσίδα παραγωγής συνδυάζοντας εργαλεία ανάλυσης βιοποικιλότητας, μοντελοποίησης, αξιολόγησης και διάδοσης αυτών των καλλιεργειών. Για τη μοντελοποίηση θα χρησιμοποιηθούν ποικιλίες τομάτας, μελιτζάνας, φακής, λαθουριού, φαγόπυρου, ζοχού, και ατζουριού.
 
Τα τελικά προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα είδη γαστρονομίας (συνταγές πιάτων και επεξεργασμένα τρόφιμα) που ενσωματώνουν και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα στα αντίστοιχα αγροοικοσυστήματα και θα απευθύνονται στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας έτσι την μελλοντική αποδοχή της αγοράς.
Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα φιλικό προς τον χρήστη (και τον καταναλωτή) οικολογικό μοντέλο, παραθέτοντας ένα σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης που προορίζονται για τη μέτρηση της ποιότητας και του αντίκτυπου της πολιτικής, της περιβαλλοντικής εξέλιξης, και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς εισαγωγής βιοποικιλότητας στην παραγωγική αλυσίδα.
 
Έτσι θα παραμετροποιηθούν τα ενεργειακά αποτυπώματα παραγωγής, όπως η χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα της καλλιέργειας σε οριακές τοποθεσίες (λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της κλιματικής μεταβολής), καθώς και τα οφέλη για τη διατροφή και την υγεία. Υπό το πρίσμα της αγοράς και της εμπορίας σε όλα τα στάδια παραγωγής, το έργο BIOVALUE μπορεί να οδηγήσει σε αυτό-υποστηριζόμενη βιωσιμότητα της βιοποικιλότητας στο μέλλον.

 
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.facebook.com/BioValueProject
https://www.biovalue-project.eu/

2022-05-12T12/5/2022 9:00 - 15:30, 13/5/2022 9:00 - 10:30
Διημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος BIOVALUE (Horizon 2020)
Διημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος BIOVALUE (Horizon 2020)
12/5/2022 9:00 - 15:30, 13/5/2022 9:00 - 10:30