Εβδομαδιαία συνεδρία συγγραφής διδακτορικής διατριβής

    Διαδικτυακά

    11 Μαΐου 2022       15:00 - 16:00Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης διοργανώνει εβδομαδιαίες διαδικτυακές συνεδρίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής. 

Συνδεθείτε μαζί μας κάθε Τετάρτη στις 15:00-16:00 για όλο τον Μάιο και συζητήστε για θέματα που αφορούν τη συγγραφή της διδακτορικής σας διατριβής. Αντλώντας από την εμπειρία τους στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία, οι εκπαιδευτές/τριες μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητες σας στην ακαδημαϊκή συγγραφή.

 Εκπαιδεύτριες:

Δρ. Αντιγόνη Παρμαξή, Δρ Άννα Νικολάου, Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης

Συνδεθείτε εδώ:
https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Εβδομαδιαία συνεδρία συγγραφής διδακτορικής διατριβής

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης διοργανώνει εβδομαδιαίες διαδικτυακές συνεδρίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής. 

Συνδεθείτε μαζί μας κάθε Τετάρτη στις 15:00-16:00 για όλο τον Μάιο και συζητήστε για θέματα που αφορούν τη συγγραφή της διδακτορικής σας διατριβής. Αντλώντας από την εμπειρία τους στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία, οι εκπαιδευτές/τριες μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητες σας στην ακαδημαϊκή συγγραφή.

 Εκπαιδεύτριες:

Δρ. Αντιγόνη Παρμαξή, Δρ Άννα Νικολάου, Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης

Συνδεθείτε εδώ:
https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

2022-05-11T15:00
Εβδομαδιαία συνεδρία συγγραφής διδακτορικής διατριβής
Εβδομαδιαία συνεδρία συγγραφής διδακτορικής διατριβής
15:00