Αντιμετωπίζοντας τις Πολλαπλές Διακρίσεις και Ρατσισμούς

    Αμφιθέατρο ‘Πεύκιος Γεωργιάδης’, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    06 Ιουνίου 2022       12:00 - 14:00Το Tεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η πρωτοβουλία EUΤ+ και η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σας προσκαλούν στο εργαστήριο με θέμα:  

'Αντιμετωπίζοντας τις Πολλαπλές Διακρίσεις και Ρατσισμούς'

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022 (νέα ημερομηνία)
12.00 - 14.00
Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Εκπαιδεύτρια:
Δρ. Έλενα Παπαμιχαήλ
Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α'
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Περιγραφή εργαστηρίου:
Το δίωρο αυτό σεμινάριο έχει σκοπό να ενημερώσει και να ενδυναμώσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ώστε να μπορούν να διερευνούν τις πολλαπλές ταυτότητες, τη διαφορετικότητα, τους πολλαπλούς ρατσισμούς και τις ανισότητες για διάφορες ομάδες στην κοινωνία.
Η διερεύνηση αυτή γίνεται δυνατή με την αξιοποίηση μιας εξαιρετικά ελκυστικής έννοιας από τις κοινωνικές επιστήμες, της διατομεακότητας (intersectionality). Η διατομεακότητα προσφέρει ένα πλαίσιο για την περιγραφή και κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε διάφορες πτυχές της ταυτότητας των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων (π.χ. φύλο, εθνικότητα, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός) με τις κοινωνικές δομές και την εξουσία, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες διακρίσεων και περιθωριοποίησης. Συμμετέχοντας σε αυτό το σεμινάριο, αναμένεται ότι θα οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα αναπτύξουν νέους τρόπους κατανόησης των ανισοτήτων στην κοινωνία, με σκοπό τον αναστοχασμό για τον ρόλο τους ως άτομα και επαγγελματίες στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με εναλλαγή βιωματικών δραστηριοτήτων, οπτικοακουστικού υλικού και παράθεσης του θεωρητικού πλαισίου με αναφορές σε σχετική βασική βιβλιογραφία.

Δήλωση συμμετοχής  εδώ μέχρι Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 (νέα ημερομηνία). Θα προσφερθεί ελαφρύ γεύμα και θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο eleni.pashia@cut.ac.cy
 

Αντιμετωπίζοντας τις Πολλαπλές Διακρίσεις και Ρατσισμούς

Το Tεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η πρωτοβουλία EUΤ+ και η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σας προσκαλούν στο εργαστήριο με θέμα:  

'Αντιμετωπίζοντας τις Πολλαπλές Διακρίσεις και Ρατσισμούς'

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022 (νέα ημερομηνία)
12.00 - 14.00
Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Εκπαιδεύτρια:
Δρ. Έλενα Παπαμιχαήλ
Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α'
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Περιγραφή εργαστηρίου:
Το δίωρο αυτό σεμινάριο έχει σκοπό να ενημερώσει και να ενδυναμώσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ώστε να μπορούν να διερευνούν τις πολλαπλές ταυτότητες, τη διαφορετικότητα, τους πολλαπλούς ρατσισμούς και τις ανισότητες για διάφορες ομάδες στην κοινωνία.
Η διερεύνηση αυτή γίνεται δυνατή με την αξιοποίηση μιας εξαιρετικά ελκυστικής έννοιας από τις κοινωνικές επιστήμες, της διατομεακότητας (intersectionality). Η διατομεακότητα προσφέρει ένα πλαίσιο για την περιγραφή και κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε διάφορες πτυχές της ταυτότητας των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων (π.χ. φύλο, εθνικότητα, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός) με τις κοινωνικές δομές και την εξουσία, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες διακρίσεων και περιθωριοποίησης. Συμμετέχοντας σε αυτό το σεμινάριο, αναμένεται ότι θα οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα αναπτύξουν νέους τρόπους κατανόησης των ανισοτήτων στην κοινωνία, με σκοπό τον αναστοχασμό για τον ρόλο τους ως άτομα και επαγγελματίες στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με εναλλαγή βιωματικών δραστηριοτήτων, οπτικοακουστικού υλικού και παράθεσης του θεωρητικού πλαισίου με αναφορές σε σχετική βασική βιβλιογραφία.

Δήλωση συμμετοχής  εδώ μέχρι Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 (νέα ημερομηνία). Θα προσφερθεί ελαφρύ γεύμα και θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο eleni.pashia@cut.ac.cy
 

2022-06-06T12:00
Αντιμετωπίζοντας τις Πολλαπλές Διακρίσεις και Ρατσισμούς
Αντιμετωπίζοντας τις Πολλαπλές Διακρίσεις και Ρατσισμούς
12:00