Ο έλεγχος και η επαλήθευση ειδήσεων (fact-checking) ως μέσο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και ο ρόλος τους στη σύγχρονη δημοσιογραφία

    Online

    05 Μαΐου 2022       16:00 - 17:00Σε αυτό το εργαστήριο θα εξηγήσουμε τι περιλαμβάνει η έννοια του fact-checking σε πρακτικό επίπεδο, πώς εργάζεται μια σύγχρονη ομάδα fact-checking, ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση πληροφοριών και ποιοι είναι οι κίνδυνοι της παραπληροφόρησης σε καταστάσεις όπως η τρέχουσα πανδημία. Επίσης θα εξηγηθεί το πώς λειτουργεί το "πρόγραμμα ελέγχου γεγονότων από τρίτους" (3PFC) του Facebook και ποιες παρανοήσεις υπάρχουν για τον ρόλο των ομάδων που συνεργάζονται με το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος θα γίνει συζήτηση με το κοινό για να αποσαφηνιστούν έννοιες που αφορούν στη διαδικασία του fact-checking και θα λυθούν οι όποιες απορίες προκύψουν κατά την παρουσίαση.

Ημερομηνία: 5 Μαΐου 2022, 16:00 – 17:00 (διαδικτυακά)

Εγγραφή: https://forms.gle/cvzRBQCLpUrSxMAh8

Φιλοξενούμενοι ομιλητές: Ανδρόνικος Κουτρουμπέλης & Στάμος Αρχοντής, Fact-Checkers, Ellinika Hoaxes

Ο έλεγχος και η επαλήθευση ειδήσεων (fact-checking) ως μέσο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και ο ρόλος τους στη σύγχρονη δημοσιογραφία

Σε αυτό το εργαστήριο θα εξηγήσουμε τι περιλαμβάνει η έννοια του fact-checking σε πρακτικό επίπεδο, πώς εργάζεται μια σύγχρονη ομάδα fact-checking, ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση πληροφοριών και ποιοι είναι οι κίνδυνοι της παραπληροφόρησης σε καταστάσεις όπως η τρέχουσα πανδημία. Επίσης θα εξηγηθεί το πώς λειτουργεί το "πρόγραμμα ελέγχου γεγονότων από τρίτους" (3PFC) του Facebook και ποιες παρανοήσεις υπάρχουν για τον ρόλο των ομάδων που συνεργάζονται με το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος θα γίνει συζήτηση με το κοινό για να αποσαφηνιστούν έννοιες που αφορούν στη διαδικασία του fact-checking και θα λυθούν οι όποιες απορίες προκύψουν κατά την παρουσίαση.

Ημερομηνία: 5 Μαΐου 2022, 16:00 – 17:00 (διαδικτυακά)

Εγγραφή: https://forms.gle/cvzRBQCLpUrSxMAh8

Φιλοξενούμενοι ομιλητές: Ανδρόνικος Κουτρουμπέλης & Στάμος Αρχοντής, Fact-Checkers, Ellinika Hoaxes

2022-05-05T16:00
Ο έλεγχος και η επαλήθευση ειδήσεων (fact-checking) ως μέσο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και ο ρόλος τους στη σύγχρονη δημοσιογραφία
Ο έλεγχος και η επαλήθευση ειδήσεων (fact-checking) ως μέσο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και ο ρόλος τους στη σύγχρονη δημοσιογραφία
16:00