Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων: Μιλήστε για την έρευνά σας σε 3’

    Αίθουσα του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης, Κτήριο Δράκος 002, ΤΕΠΑΚ

    13 Απριλίου 2022       18:00 - 20:00Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης συνεχίζει τις δράσεις του και το Εαρινό Εξάμηνο 2022 ανταποκρινόμενο στην ανάγκη ​για συνεχή ενημέρωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών διοργανώνει την πιο κάτω συνάντηση.

Είστε μεταπτυχιακός/ή, διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια ή έχετε πρόσφατα ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών σας; Μπορείτε να περιγράψετε την έρευνα σας σε 3 λεπτά; Αν ναι, τότε ελάτε στην συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, και υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών και μιλήστε για την έρευνα σας σε συμφοιτητές/τριες σας και ακαδημαϊκούς.
 
Στόχος της συγκεκριμένης συνάντησης είναι να παρουσιαστούν και να προωθηθούν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Διοργάνωση: Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης, ΤΕΠΑΚ

Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων: Μιλήστε για την έρευνά σας σε 3’

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης συνεχίζει τις δράσεις του και το Εαρινό Εξάμηνο 2022 ανταποκρινόμενο στην ανάγκη ​για συνεχή ενημέρωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών διοργανώνει την πιο κάτω συνάντηση.

Είστε μεταπτυχιακός/ή, διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια ή έχετε πρόσφατα ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών σας; Μπορείτε να περιγράψετε την έρευνα σας σε 3 λεπτά; Αν ναι, τότε ελάτε στην συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, και υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών και μιλήστε για την έρευνα σας σε συμφοιτητές/τριες σας και ακαδημαϊκούς.
 
Στόχος της συγκεκριμένης συνάντησης είναι να παρουσιαστούν και να προωθηθούν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Διοργάνωση: Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης, ΤΕΠΑΚ

2022-04-13T18:00
Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων: Μιλήστε για την έρευνά σας σε 3’
Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων: Μιλήστε για την έρευνά σας σε 3’
18:00