Γιατί η διάσταση του φύλου έχει σημαντικό ρόλο στην παθολογία των φυτών;

    Ξενοδοχείο St. Raphael Λεμεσός

    05 Απριλίου 2022       11:00 - 12:00Στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί το 16ο Συνέδριο της Μεσογειακής Φυτοπαθολογίκής Ένωσης, μεταξύ 4-8 Απριλίου, στο Ξενοδοχείο St. Raphael στη Λεμεσό, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα των Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στα πλαίσια της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και των έμφυλων ανισοτήτων που παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο τομέα, θα προσφερθεί ένα ειδικό σεμινάριο με θέμα «Γιατί η διάσταση του φύλου έχει σημαντικό ρόλο στην παθολογία των φυτών;». Η ισότητα των φύλων έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους στόχους για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Παρ'όλα αυτά, οι πρακτικές έρευνας και επαγγελματικής ανάπτυξης συνεχίζουν να αγνοούν έναν τόσο σημαντικό παράγοντα. Το ειδικό αυτό δίωρο σεμινάριο στοχεύει να παρέχει πρακτικά παραδείγματα σχετικά με την ενσωμάτωση του φύλου στην έρευνα και τη διδασκαλία, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία των φυτών και τη φυτοπαθολογία. Οι εμπειρίες που θα μοιραστούν οι ομιλητές και ομιλήτριες με το κοινό στοχεύουν στο να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στην ανάδειξη των προκλήσεων που συνδέονται με το φύλο στον τομέα των επιστημών, καθώς και στην εισήγηση καλών πρακτικών για άμβλυνση του προβλήματος. Το σεμινάριο προσφέρεται από το έργο Gender-SMART και θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά, δηλαδή τόσο με φυσική όσο και διαδικτυακή παρουσία των συνέδρων.

Μπορείτε να δηλώστε συμμετοχή στο info@easyconferences.eu

Γιατί η διάσταση του φύλου έχει σημαντικό ρόλο στην παθολογία των φυτών;

Στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί το 16ο Συνέδριο της Μεσογειακής Φυτοπαθολογίκής Ένωσης, μεταξύ 4-8 Απριλίου, στο Ξενοδοχείο St. Raphael στη Λεμεσό, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα των Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στα πλαίσια της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και των έμφυλων ανισοτήτων που παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο τομέα, θα προσφερθεί ένα ειδικό σεμινάριο με θέμα «Γιατί η διάσταση του φύλου έχει σημαντικό ρόλο στην παθολογία των φυτών;». Η ισότητα των φύλων έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους στόχους για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Παρ'όλα αυτά, οι πρακτικές έρευνας και επαγγελματικής ανάπτυξης συνεχίζουν να αγνοούν έναν τόσο σημαντικό παράγοντα. Το ειδικό αυτό δίωρο σεμινάριο στοχεύει να παρέχει πρακτικά παραδείγματα σχετικά με την ενσωμάτωση του φύλου στην έρευνα και τη διδασκαλία, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία των φυτών και τη φυτοπαθολογία. Οι εμπειρίες που θα μοιραστούν οι ομιλητές και ομιλήτριες με το κοινό στοχεύουν στο να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στην ανάδειξη των προκλήσεων που συνδέονται με το φύλο στον τομέα των επιστημών, καθώς και στην εισήγηση καλών πρακτικών για άμβλυνση του προβλήματος. Το σεμινάριο προσφέρεται από το έργο Gender-SMART και θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά, δηλαδή τόσο με φυσική όσο και διαδικτυακή παρουσία των συνέδρων.

Μπορείτε να δηλώστε συμμετοχή στο info@easyconferences.eu

2022-04-05T11:00
Γιατί η διάσταση του φύλου έχει σημαντικό ρόλο στην παθολογία των φυτών;
Γιατί η διάσταση του φύλου έχει σημαντικό ρόλο στην παθολογία των φυτών;
11:00