Πύλη για την ενσωμάτωση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομίας στο σύγχρονο δομημένο περιβάλλον, ‘Urban PERIsCOPE’, Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 1

    Online event

    06 Απριλίου 2022       15:30 - 18:30Το ερευνητικό έργο Urban PERIsCOPE - UP εντάσσεται στην Ερευνητική Πρόσκληση INTEGRATED και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, επιβάλλεται η ανάπτυξη εργαλείων για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, οι αρχές αειφορίας υπογραμμίζουν τη σημασία της χρήσης κτηρίων πολιτιστικής αξίας ως μέρος του οικοδομικού αποθέματος της κοινωνίας μας. Το ερευνητικό έργο «Πύλη για την ενσωμάτωση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο δομημένο περιβάλλον» (Urban PERIsCOPE - UP) στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για την καταγραφή των χαρακτηριστικών παραδοσιακών κτηρίων.

Το έργο UP θα αξιοποιήσει σύγχρονες τεχνικές στους επιστημονικούς τομείς της Μοντελοποίησης Πληροφοριών Κτηρίων (BIM), της τηλεπισκόπησης, των επίγειων και εναέριων τεχνικών τρισδιάστατης μοντελοποίησης και των μη καταστρεπτικών επιτόπιων δοκιμών. Η πλατφόρμα UP θα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους φορείς που επηρεάζουν πολιτισμικά και οικονομικά την κοινωνία της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Δήμοι) αλλά και επαγγελματιών του τομέα (αρχαιολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες).

Το έργο Urban PERIsCOPE συντονίζει το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) με συνεργαζόμενους φορείς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Δήμο Στροβόλου, το Δήμο Λεμεσού, τις εταιρείες HIT Hypertech Innovations, NetU Consultants και RTD Talos, καθώς και δύο ερευνητικούς φορείς από την Ιταλία το Fondazione Bruno Kessler και το Πανεπιστήμιο της Κατάνιας.

Στα πλαίσια του πιο πάνω έργου τα μέλη της κοινοπραξία διοργανώνουν μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα την παρουσίαση της πλατφόρμας και νέων του έργου. Το πρώτο εργαστήριο φιλοξενείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 από τις 15.30 μ.μ. έως 18.30 μ.μ.

Για εγγραφή, ακολουθήστε το σύνδεσμο Δήλωσης Συμμετοχής

Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε email επιβεβαίωσης και το σύνδεσμο για την σύνδεσή σας. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Aναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και στοιχεία σύνδεσης

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Δρ. Αντωνία Κακουλλή, στο email ak@talos-rtd.com

Πύλη για την ενσωμάτωση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομίας στο σύγχρονο δομημένο περιβάλλον, ‘Urban PERIsCOPE’, Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 1

Το ερευνητικό έργο Urban PERIsCOPE - UP εντάσσεται στην Ερευνητική Πρόσκληση INTEGRATED και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, επιβάλλεται η ανάπτυξη εργαλείων για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, οι αρχές αειφορίας υπογραμμίζουν τη σημασία της χρήσης κτηρίων πολιτιστικής αξίας ως μέρος του οικοδομικού αποθέματος της κοινωνίας μας. Το ερευνητικό έργο «Πύλη για την ενσωμάτωση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο δομημένο περιβάλλον» (Urban PERIsCOPE - UP) στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για την καταγραφή των χαρακτηριστικών παραδοσιακών κτηρίων.

Το έργο UP θα αξιοποιήσει σύγχρονες τεχνικές στους επιστημονικούς τομείς της Μοντελοποίησης Πληροφοριών Κτηρίων (BIM), της τηλεπισκόπησης, των επίγειων και εναέριων τεχνικών τρισδιάστατης μοντελοποίησης και των μη καταστρεπτικών επιτόπιων δοκιμών. Η πλατφόρμα UP θα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους φορείς που επηρεάζουν πολιτισμικά και οικονομικά την κοινωνία της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Δήμοι) αλλά και επαγγελματιών του τομέα (αρχαιολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες).

Το έργο Urban PERIsCOPE συντονίζει το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) με συνεργαζόμενους φορείς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Δήμο Στροβόλου, το Δήμο Λεμεσού, τις εταιρείες HIT Hypertech Innovations, NetU Consultants και RTD Talos, καθώς και δύο ερευνητικούς φορείς από την Ιταλία το Fondazione Bruno Kessler και το Πανεπιστήμιο της Κατάνιας.

Στα πλαίσια του πιο πάνω έργου τα μέλη της κοινοπραξία διοργανώνουν μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα την παρουσίαση της πλατφόρμας και νέων του έργου. Το πρώτο εργαστήριο φιλοξενείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 από τις 15.30 μ.μ. έως 18.30 μ.μ.

Για εγγραφή, ακολουθήστε το σύνδεσμο Δήλωσης Συμμετοχής

Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε email επιβεβαίωσης και το σύνδεσμο για την σύνδεσή σας. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Aναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και στοιχεία σύνδεσης

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Δρ. Αντωνία Κακουλλή, στο email ak@talos-rtd.com

2022-04-06T15:30
Πύλη για την ενσωμάτωση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομίας στο σύγχρονο δομημένο περιβάλλον, ‘Urban PERIsCOPE’, Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 1
Πύλη για την ενσωμάτωση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομίας στο σύγχρονο δομημένο περιβάλλον, ‘Urban PERIsCOPE’, Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 1
15:30