ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ MEDITERRANEAN INSTITUTE OF GENDER STUDIES (M.I.G.S)

    Αίθουσα Συγκλήτου, κτίριο Πρυτανείας, ΤΕΠΑΚ

    12 Απριλίου 2022       10:30 - 11:30Σύντομες πληροφορίες για το Mediterranean Institute of Gender Studies
Το Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) δημιουργήθηκε το 2000 από μια ομάδα ερευνητών που ασχολούνται με τα θέματα ισότητας των φύλων, ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ακτιβιστές. Η ομάδα των ατόμων αυτών μοιράστηκε τον ίδιο κοινό σκοπό: την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην Κύπρο, στη Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα της ένταξης της Κύπρου σε αυτήν το 2004. 
Εκ μέρους του Mediterranean Institute of Gender Studies θα υπογράψει η κα. Σουσάνα Παύλου, Διευθύντρια του Mediterranean Institute of Gender Studies.  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ MEDITERRANEAN INSTITUTE OF GENDER STUDIES (M.I.G.S)

Σύντομες πληροφορίες για το Mediterranean Institute of Gender Studies
Το Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) δημιουργήθηκε το 2000 από μια ομάδα ερευνητών που ασχολούνται με τα θέματα ισότητας των φύλων, ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ακτιβιστές. Η ομάδα των ατόμων αυτών μοιράστηκε τον ίδιο κοινό σκοπό: την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην Κύπρο, στη Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα της ένταξης της Κύπρου σε αυτήν το 2004. 
Εκ μέρους του Mediterranean Institute of Gender Studies θα υπογράψει η κα. Σουσάνα Παύλου, Διευθύντρια του Mediterranean Institute of Gender Studies.  

2022-04-12T10:30
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ MEDITERRANEAN INSTITUTE OF GENDER STUDIES (M.I.G.S)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ MEDITERRANEAN INSTITUTE OF GENDER STUDIES (M.I.G.S)
10:30