Παρουσίαση των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων των εγκαταστάσεων της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο

    Πολυχώρος Αττικόν

    22 Μαρτίου 2022       18:00 -Παρουσίαση των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων των εγκαταστάσεων του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο όπου θα στεγαστεί  η Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας!

Παρουσίαση των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων των εγκαταστάσεων της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο

Παρουσίαση των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων των εγκαταστάσεων του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο όπου θα στεγαστεί  η Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας!

2022-03-22T18:00
Παρουσίαση των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων των εγκαταστάσεων της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο
Παρουσίαση των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων των εγκαταστάσεων της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο
18:00