Τελετή αναγόρευσης κ. Φίλιππου Φιλή σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας

    Παττίχειο ∆ημοτικό Θέατρο

    04 Απριλίου 2022       19:00 -Τελετή Αναγόρευσης του κου Φίλιππου Φιλή σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας.

Η Τελετή θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 7:00 μμ στο Παττίχειο ∆ημοτικό Θέατρο, Αγίας Ζώνης 4, Λεμεσός.

Πρόσκληση

 

Τελετή αναγόρευσης κ. Φίλιππου Φιλή σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας

Τελετή Αναγόρευσης του κου Φίλιππου Φιλή σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας.

Η Τελετή θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 7:00 μμ στο Παττίχειο ∆ημοτικό Θέατρο, Αγίας Ζώνης 4, Λεμεσός.

Πρόσκληση

 

2022-04-04T19:00
Τελετή αναγόρευσης κ. Φίλιππου Φιλή σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας
Τελετή αναγόρευσης κ. Φίλιππου Φιλή σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας
19:00