6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μετασυλλεκτικής Παθολογίας

    ΤΕΠΑΚ, Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος

    29 Μαΐου 2022       29/05/2022 - 02/06/20226ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μετασυλλεκτικής Παθολογίας: Καινοτόμες και προηγμένες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση παθογόνων νωπών τροφίμων

29 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2022, Λεμεσός, Κύπρος (εγκαταστάσεις ΤΕΠΑΚ)

Το διεθνές συνέδριο ‘VI International Symposium on Post-harvest Pathology: Innovation and advanced technologies for managing postharvest pathogens διοργανώνεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δρ. Νικόλαος Τζωρτζάκης) κάτω από την ομπρέλα 2 Διεθνών Οργανισμών International Society of Horticultural Science (ISHS) και International Society of Plant Pathology (ISPP). Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2022, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ (κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος).

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Μετασυλλεκτικής Παθολογίας και Ασφάλειας Τροφίμων θα επικεντρωθεί σε καινοτόμες τεχνολογίες για τη συντήρηση νωπών βρώσιμων προϊόντων (φρούτα, λαχανικά, κομμένες σαλάτες, δρεπτά άνθη, αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά) και αποθηκευμένων προϊόντων, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, συσκευασία, μεταφορά και ασφάλεια τροφίμων. Επιστήμονες και ειδικοί στην επιχειρηματικότητα θα τονίσουν τη διαχείριση της αλυσίδας μετά τη συγκομιδή για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών (διαδικασία διατήρησης, προστασίας και διανομής μέχρι λιανικής πώλησης και κατανάλωσης). Το συνέδριο θα αποτελείται από ομιλίες, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, επιχειρηματικές συνεδρίες, και συνεδρίες γραπτών ανακοινώσεων/προβολής αφισών που αναμένεται να προσφέρουν νέα τεχνογνωσία στον τομέα και ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Επιπλέον, μετά το πέρας του συνεδρίου, στις 03/06/2022, θα διεξαχθεί η πρώτη δια ζώσης συνάντηση του ανταγωνιστικού προγράμματος STOPMEDWASTE, στο οποίο συμμετέχει το ΤΕΠΑΚ με τον επ. καθηγητή Δρ. Νικόλαο Τζωρτζάκη.

Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

 VI International Symposium on Postharvest Pathology

Καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 Postharvest Pathology 2022 | Facebook

https://twitter.com/SymposiumVi

6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μετασυλλεκτικής Παθολογίας

6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μετασυλλεκτικής Παθολογίας: Καινοτόμες και προηγμένες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση παθογόνων νωπών τροφίμων

29 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2022, Λεμεσός, Κύπρος (εγκαταστάσεις ΤΕΠΑΚ)

Το διεθνές συνέδριο ‘VI International Symposium on Post-harvest Pathology: Innovation and advanced technologies for managing postharvest pathogens διοργανώνεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δρ. Νικόλαος Τζωρτζάκης) κάτω από την ομπρέλα 2 Διεθνών Οργανισμών International Society of Horticultural Science (ISHS) και International Society of Plant Pathology (ISPP). Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2022, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ (κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος).

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Μετασυλλεκτικής Παθολογίας και Ασφάλειας Τροφίμων θα επικεντρωθεί σε καινοτόμες τεχνολογίες για τη συντήρηση νωπών βρώσιμων προϊόντων (φρούτα, λαχανικά, κομμένες σαλάτες, δρεπτά άνθη, αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά) και αποθηκευμένων προϊόντων, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, συσκευασία, μεταφορά και ασφάλεια τροφίμων. Επιστήμονες και ειδικοί στην επιχειρηματικότητα θα τονίσουν τη διαχείριση της αλυσίδας μετά τη συγκομιδή για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών (διαδικασία διατήρησης, προστασίας και διανομής μέχρι λιανικής πώλησης και κατανάλωσης). Το συνέδριο θα αποτελείται από ομιλίες, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, επιχειρηματικές συνεδρίες, και συνεδρίες γραπτών ανακοινώσεων/προβολής αφισών που αναμένεται να προσφέρουν νέα τεχνογνωσία στον τομέα και ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Επιπλέον, μετά το πέρας του συνεδρίου, στις 03/06/2022, θα διεξαχθεί η πρώτη δια ζώσης συνάντηση του ανταγωνιστικού προγράμματος STOPMEDWASTE, στο οποίο συμμετέχει το ΤΕΠΑΚ με τον επ. καθηγητή Δρ. Νικόλαο Τζωρτζάκη.

Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

 VI International Symposium on Postharvest Pathology

Καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 Postharvest Pathology 2022 | Facebook

https://twitter.com/SymposiumVi

2022-05-29T29/05/2022
6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μετασυλλεκτικής Παθολογίας
6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μετασυλλεκτικής Παθολογίας
29/05/2022