2ο διαδικτυακό σχολείο στον τομέα των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data)

    Online Event - Zoom

    24 Ιανουαρίου 2022       09:00 - 13:30Το ΤΕΠΑΚ διοργανώνει το 2ο διαδικτυακό σχολείο στον τομέα των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data), 24-28 Ιανουαρίου 2022

Το δεύτερο διαδικτυακό σχολείο στον τομέα των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data), διοργανώνει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΗΜΜΗΥΠ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στις 24-28 Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου με τίτλο «Smart Data Processing and Systems οf Deep Insights – DESTINI».

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο εν λόγω έργο μαζί με δύο κορυφαία πανεπιστήμια με διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία των Ευφυών Δεδομένων και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science): Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ στην Ολλανδία (University of Tilburg - (https://www.tilburguniversity.edu/) και το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης στην Ιταλία (UNIROMA - https://www.uniroma1.it). 

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την ενίσχυση της ερευνητικής δυναμικής και δραστηριότητάς τους στους τομείς των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data), με προεκτάσεις και στη Βιομηχανία 4ης γενιάς (Industry 4.0), μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της από κοινού διερεύνησης και υλοποίησης νέων εφαρμοσμένων ερευνητικών ιδεών και εργαλείων. 

Η στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων του DESTINI θα επιτρέψει την κατάκτηση νέων γνώσεων και τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσω διαφόρων δράσεων όπως, ανταλλαγή προσωπικού, επισκέψεις εμπειρογνωμόνων, διοργάνωση εργαστηρίων και σχολείων με προσφορά διαλέξεων και ομιλιών από τα δύο κορυφαία ιδρύματα, συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια / εργαστήρια, ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κινητικότητας για νέους ερευνητές και δημιουργία ισχυρών δεσμών με την αγορά / βιομηχανία.

Το σχολείο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα μεταδίδεται διαδικτυακά σε όλους τους συμμετέχοντες. Η διάρκεια του σχολείου θα είναι πέντε μέρες και θα περιλαμβάνει σειρά ομιλιών και παρουσιάσεων, τόσο από τους εταίρους του έργου όσο και από συνεργαζόμενους φορείς του έργου, που αφορούν κυρίως πρακτικές εφαρμογές ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Η θεματολογία του σχολείου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών και πρακτικών εφαρμογών, τα οποία προσφέρουν λύσεις σε προβλήματα και προκλήσεις που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο και αναδεικνύουν πώς η εφαρμοσμένη έρευνα μπορεί να ωφελήσει επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς, ερευνητικούς φορείς και γενικά το ευρύ κοινό. 

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ!

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/85938723825...

  

2ο διαδικτυακό σχολείο στον τομέα των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data)

Το ΤΕΠΑΚ διοργανώνει το 2ο διαδικτυακό σχολείο στον τομέα των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data), 24-28 Ιανουαρίου 2022

Το δεύτερο διαδικτυακό σχολείο στον τομέα των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data), διοργανώνει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΗΜΜΗΥΠ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στις 24-28 Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου με τίτλο «Smart Data Processing and Systems οf Deep Insights – DESTINI».

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο εν λόγω έργο μαζί με δύο κορυφαία πανεπιστήμια με διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία των Ευφυών Δεδομένων και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science): Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ στην Ολλανδία (University of Tilburg - (https://www.tilburguniversity.edu/) και το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης στην Ιταλία (UNIROMA - https://www.uniroma1.it). 

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την ενίσχυση της ερευνητικής δυναμικής και δραστηριότητάς τους στους τομείς των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data), με προεκτάσεις και στη Βιομηχανία 4ης γενιάς (Industry 4.0), μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της από κοινού διερεύνησης και υλοποίησης νέων εφαρμοσμένων ερευνητικών ιδεών και εργαλείων. 

Η στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων του DESTINI θα επιτρέψει την κατάκτηση νέων γνώσεων και τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσω διαφόρων δράσεων όπως, ανταλλαγή προσωπικού, επισκέψεις εμπειρογνωμόνων, διοργάνωση εργαστηρίων και σχολείων με προσφορά διαλέξεων και ομιλιών από τα δύο κορυφαία ιδρύματα, συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια / εργαστήρια, ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κινητικότητας για νέους ερευνητές και δημιουργία ισχυρών δεσμών με την αγορά / βιομηχανία.

Το σχολείο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα μεταδίδεται διαδικτυακά σε όλους τους συμμετέχοντες. Η διάρκεια του σχολείου θα είναι πέντε μέρες και θα περιλαμβάνει σειρά ομιλιών και παρουσιάσεων, τόσο από τους εταίρους του έργου όσο και από συνεργαζόμενους φορείς του έργου, που αφορούν κυρίως πρακτικές εφαρμογές ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Η θεματολογία του σχολείου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών και πρακτικών εφαρμογών, τα οποία προσφέρουν λύσεις σε προβλήματα και προκλήσεις που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο και αναδεικνύουν πώς η εφαρμοσμένη έρευνα μπορεί να ωφελήσει επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς, ερευνητικούς φορείς και γενικά το ευρύ κοινό. 

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ!

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/85938723825...

  

2022-01-24T09:00
2ο διαδικτυακό σχολείο στον τομέα των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data)
2ο διαδικτυακό σχολείο στον τομέα των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data)
09:00