Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας

    Ξενοδοχείο Crowne Plaza.

    19 Νοεμβρίου 2021       10:00 - 12:00Προσκαλείστε την Παρασκευή19 Νοεμβρίου 2021, μεταξύ 10:00 και 12:00, στην ενημερωτική Ημερίδα του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας», στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, στη Λεμεσό.

Το θέμα της Ημερίδας θα είναι η «Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας: Από την ακαδημαϊκή γνώση στην εργασιακή εμπειρία. Η περίπτωση του ΤΕΠΑΚ».  Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση για τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης και η περαιτέρω δικτύωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της Ημερίδας*, σε μορφή .pdf.  Εδώ!

Οι εγγραφές στην Ημερίδα γίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  

Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας

Προσκαλείστε την Παρασκευή19 Νοεμβρίου 2021, μεταξύ 10:00 και 12:00, στην ενημερωτική Ημερίδα του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας», στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, στη Λεμεσό.

Το θέμα της Ημερίδας θα είναι η «Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας: Από την ακαδημαϊκή γνώση στην εργασιακή εμπειρία. Η περίπτωση του ΤΕΠΑΚ».  Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση για τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης και η περαιτέρω δικτύωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της Ημερίδας*, σε μορφή .pdf.  Εδώ!

Οι εγγραφές στην Ημερίδα γίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  

2021-11-19T10:00
Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
10:00