Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

    Online Event - Zoom

    17 Νοεμβρίου 2021       11:00 -Στα πλαίσία της Ημέρας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS Day), το έργο EXCELSIOR H2020, το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν διαδικτυακή παρουσίαση με τον Καθ. Μαρίνο Κάβουρα.

Θέμα: «Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών»

* Δωρεάν συμμετοχή

** Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

** Απαιτείται εγγραφή: https://cutt.ly/zTrnnCz

Facebook: https://fb.me/e/IbXjnle2

Linkedin: https://www.linkedin.com/events/gisdayforexcelsior-presentation6863469066347130881/

  

 

Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Στα πλαίσία της Ημέρας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS Day), το έργο EXCELSIOR H2020, το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν διαδικτυακή παρουσίαση με τον Καθ. Μαρίνο Κάβουρα.

Θέμα: «Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών»

* Δωρεάν συμμετοχή

** Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

** Απαιτείται εγγραφή: https://cutt.ly/zTrnnCz

Facebook: https://fb.me/e/IbXjnle2

Linkedin: https://www.linkedin.com/events/gisdayforexcelsior-presentation6863469066347130881/

  

 

2021-11-17T11:00
Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
11:00