Βιοηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα

    Online Event - Zoom

    24 Νοεμβρίου 2021       12:00 - 13:30Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της Συγκλητικής Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας της Έρευνας, προσκαλείστε στο διαδικτυακό, ενημερωτικό σεμινάριο

«Βιοηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα»

Ομιλητές:

Καθ. Κωνσταντίνος Φελλάς, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ)

«Βιοηθικοί και δεοντολογικοί προβληματισμοί στην έρευνα. Ο ρόλος της ΕΕΒΚ»

∆ρ Άντρη Παναγιώτου, Πρόεδρος Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας ΤΕΠΑΚ

«Βέλτιστες πρακτικές στην έρευνα και διαδικασίες εντός ΤΕΠΑΚ»

Συζήτηση με συμμετοχή από το κοινό.

Το σεμινάριο απευθύνεται προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΠΑΚ

Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/88656788233? pwd=TStRMmpHM3NKb0RnYktWVlM1RWVGUT09 

Για την πρόσκληση: Κλικ Εδώ!

  

Βιοηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της Συγκλητικής Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας της Έρευνας, προσκαλείστε στο διαδικτυακό, ενημερωτικό σεμινάριο

«Βιοηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα»

Ομιλητές:

Καθ. Κωνσταντίνος Φελλάς, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ)

«Βιοηθικοί και δεοντολογικοί προβληματισμοί στην έρευνα. Ο ρόλος της ΕΕΒΚ»

∆ρ Άντρη Παναγιώτου, Πρόεδρος Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας ΤΕΠΑΚ

«Βέλτιστες πρακτικές στην έρευνα και διαδικασίες εντός ΤΕΠΑΚ»

Συζήτηση με συμμετοχή από το κοινό.

Το σεμινάριο απευθύνεται προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΠΑΚ

Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/88656788233? pwd=TStRMmpHM3NKb0RnYktWVlM1RWVGUT09 

Για την πρόσκληση: Κλικ Εδώ!

  

2021-11-24T12:00
Βιοηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα
Βιοηθικοί Προβληματισμοί στην Έρευνα
12:00