7η Παγκύπρια Ημερίδα ∆ημόσιας Υγείας ∆ιαχείριση ρίσκου δημόσιας υγείας στην εποχή της πανδημίας

    Online Event - Zoom

    11 Οκτωβρίου 2021       17:30 - 20:30Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και ∆ημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί στην 7η Παγκύπρια Ημερίδα ∆ημόσιας Υγείας, υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα. Η θεματική της φετινής Ημερίδας είναι:

«∆ιαχείριση ρίσκου δημόσιας υγείας στην εποχή της πανδημίας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κλικ εδώ!
Προεδρείο: ∆ρ. Κώστας Χριστοφή, Αν. Καθηγητής Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας, ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και ∆ημόσια Υγεία, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύνδεσμος εγγραφής
https://bit.ly/CYpublichealthday_7

*H Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου εγκρίνει την
απονομή βαθμών 2 Σ.Ι.Ε. σε όσους γιατρούς παρακολουθήσουν την 7η Παγκύπρια Ημερίδα Δημόσιας Υγείας.

7η Παγκύπρια Ημερίδα ∆ημόσιας Υγείας ∆ιαχείριση ρίσκου δημόσιας υγείας στην εποχή της πανδημίας

Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και ∆ημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί στην 7η Παγκύπρια Ημερίδα ∆ημόσιας Υγείας, υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα. Η θεματική της φετινής Ημερίδας είναι:

«∆ιαχείριση ρίσκου δημόσιας υγείας στην εποχή της πανδημίας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κλικ εδώ!
Προεδρείο: ∆ρ. Κώστας Χριστοφή, Αν. Καθηγητής Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας, ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και ∆ημόσια Υγεία, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύνδεσμος εγγραφής
https://bit.ly/CYpublichealthday_7

*H Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου εγκρίνει την
απονομή βαθμών 2 Σ.Ι.Ε. σε όσους γιατρούς παρακολουθήσουν την 7η Παγκύπρια Ημερίδα Δημόσιας Υγείας.

2021-10-11T17:30
7η Παγκύπρια Ημερίδα ∆ημόσιας Υγείας ∆ιαχείριση ρίσκου δημόσιας υγείας στην εποχή της πανδημίας
7η Παγκύπρια Ημερίδα ∆ημόσιας Υγείας ∆ιαχείριση ρίσκου δημόσιας υγείας στην εποχή της πανδημίας
17:30