Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

    Online Event

    12 Οκτωβρίου 2021       18:00 -Με πρωτοβουλία της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και εκπαίδευσης παραμένει ένα φαινόμενο, “μυστικό”.

Συνδεθείτε μαζί μας ώστε να ενημερωθούμε, να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε:

1. Τί είναι η σεξουαλική παρενόχληση και ποιες οι μορφές της;

2. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις;

3. Ποιες οι επιπτώσεις έκθεσης σε σεξουαλική παρενόχληση;

4. Πώς διαχειριζόμαστε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης;

5. Ποιος ο κώδικας πρακτικής της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ;

6. Πώς καλούνται ο δέκτης αλλά και οι μάρτυρες περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης να τα αντιμετωπίσουν;

7. Ποιες συμπεριφορές προωθούν την ισότητα φύλων στο χώρο εργασίας/εκπαίδευσης;

Ομιλήτριες:

Μαρία Κραμβιά- Καπαρδή, Καθηγήτρια, Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, και Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας

Παντελίτσα Νικολάου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Συντονίστρια Τομέα Στήριξης και Θεραπείας, Κυπριακός Συνδέσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού

Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ΤΕΠΑΚ

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το σεμινάριο θα γίνει στα Ελληνικά. 

Πρόσκληση: Κλικ εδώ!

  

  

Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

Με πρωτοβουλία της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και εκπαίδευσης παραμένει ένα φαινόμενο, “μυστικό”.

Συνδεθείτε μαζί μας ώστε να ενημερωθούμε, να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε:

1. Τί είναι η σεξουαλική παρενόχληση και ποιες οι μορφές της;

2. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις;

3. Ποιες οι επιπτώσεις έκθεσης σε σεξουαλική παρενόχληση;

4. Πώς διαχειριζόμαστε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης;

5. Ποιος ο κώδικας πρακτικής της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ;

6. Πώς καλούνται ο δέκτης αλλά και οι μάρτυρες περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης να τα αντιμετωπίσουν;

7. Ποιες συμπεριφορές προωθούν την ισότητα φύλων στο χώρο εργασίας/εκπαίδευσης;

Ομιλήτριες:

Μαρία Κραμβιά- Καπαρδή, Καθηγήτρια, Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, και Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας

Παντελίτσα Νικολάου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Συντονίστρια Τομέα Στήριξης και Θεραπείας, Κυπριακός Συνδέσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού

Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ΤΕΠΑΚ

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το σεμινάριο θα γίνει στα Ελληνικά. 

Πρόσκληση: Κλικ εδώ!

  

  

2021-10-12T18:00
Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης
Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης
18:00