Προωθώντας το μητρικό θηλασμό Η πολιτική του ΤΕΠΑΚ

    Online Event

    20 Οκτωβρίου 2021       09:15 - 10:00Η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας και το Τμήμα Νοσηλευτικής σας προσκαλούν στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Προωθώντας το μητρικό θηλασμό - η πολιτική του ΤΕΠΑΚ»

Συνδεθείτε μαζί μας ώστε να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε:

• Τη σχέση του θηλασμού με την υγεία και ευεξία των παιδιών και οικογενειών τους
• Την προώθηση της έναρξης και συνέχισης του θηλασμού
• Τα οφέλη του θηλασμού για την οικονομία και κοινωνία
• Τα κριτήρια και εφαρμογή της πολιτικής για την προώθηση του μητρικού θηλασμού
στο ΤΕΠΑΚ

Ομιλήτριες:

∆ρ Ουρανία Κολοκοτρώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Παιδίατρος και Σύμβουλος μητρικού θηλασμού
Μαρία Παπαδοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια (εντ), Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Δηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή για να λάβετε το σύνδεσμο παρακολούθησης.
https://docs.google.com/forms/d/1Hgx1AA9txi9nDAytrdD3UkjAQLGGkhBkaBUXga-XSPE/edit

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το σεμινάριο θα γίνει στα Ελληνικά.

Προωθώντας το μητρικό θηλασμό Η πολιτική του ΤΕΠΑΚ

Η Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας και το Τμήμα Νοσηλευτικής σας προσκαλούν στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Προωθώντας το μητρικό θηλασμό - η πολιτική του ΤΕΠΑΚ»

Συνδεθείτε μαζί μας ώστε να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε:

• Τη σχέση του θηλασμού με την υγεία και ευεξία των παιδιών και οικογενειών τους
• Την προώθηση της έναρξης και συνέχισης του θηλασμού
• Τα οφέλη του θηλασμού για την οικονομία και κοινωνία
• Τα κριτήρια και εφαρμογή της πολιτικής για την προώθηση του μητρικού θηλασμού
στο ΤΕΠΑΚ

Ομιλήτριες:

∆ρ Ουρανία Κολοκοτρώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Παιδίατρος και Σύμβουλος μητρικού θηλασμού
Μαρία Παπαδοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια (εντ), Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Δηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή για να λάβετε το σύνδεσμο παρακολούθησης.
https://docs.google.com/forms/d/1Hgx1AA9txi9nDAytrdD3UkjAQLGGkhBkaBUXga-XSPE/edit

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το σεμινάριο θα γίνει στα Ελληνικά.

2021-10-20T09:15
Προωθώντας το μητρικό θηλασμό Η πολιτική του ΤΕΠΑΚ
Προωθώντας το μητρικό θηλασμό Η πολιτική του ΤΕΠΑΚ
09:15