Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο - EUt+ starts here, 20-24 Σεπτεμβρίου 2021

    Rialto Theatre at Heroes Square

    24 Σεπτεμβρίου 2021       11:00 - 13:00Την πρώτη συνάντηση, με φυσική παρουσία, των Πρυτάνεων των οκτώ ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία συμμετέχουν στη Συμμαχία «Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο-EUt+», θα φιλοξενήσει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο των δράσεων και εκδηλώσεων της «Εβδομάδας Λεμεσού» από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην εν λόγω Συμμαχία με άλλα επτά Πανεπιστήμια από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και τη Ρουμανία με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με κεντρικό πυλώνα «Think human first» και με απώτερο στόχο να γίνει ένα από τα «Πανεπιστήμια του Μέλλοντος».

Κατά τη διάρκεια της «Εβδομάδας Λεμεσού», μεταξύ άλλων, θα διεξαχθούν τρεις δημόσιες συζητήσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα στο θέατρο Ριάλτο και ώρα 11:00-13:00. Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

  

Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο - EUt+ starts here, 20-24 Σεπτεμβρίου 2021

Την πρώτη συνάντηση, με φυσική παρουσία, των Πρυτάνεων των οκτώ ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία συμμετέχουν στη Συμμαχία «Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο-EUt+», θα φιλοξενήσει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο των δράσεων και εκδηλώσεων της «Εβδομάδας Λεμεσού» από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην εν λόγω Συμμαχία με άλλα επτά Πανεπιστήμια από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και τη Ρουμανία με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με κεντρικό πυλώνα «Think human first» και με απώτερο στόχο να γίνει ένα από τα «Πανεπιστήμια του Μέλλοντος».

Κατά τη διάρκεια της «Εβδομάδας Λεμεσού», μεταξύ άλλων, θα διεξαχθούν τρεις δημόσιες συζητήσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα στο θέατρο Ριάλτο και ώρα 11:00-13:00. Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

  

2021-09-24T11:00
Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο - EUt+ starts here, 20-24 Σεπτεμβρίου 2021
Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο - EUt+ starts here, 20-24 Σεπτεμβρίου 2021
11:00